Компанија Pharmaswiss d.o.o., носилац дозволе за лек UROREC (силодосин), капсула, тврда, 4 mg i 8 mg, у сарадњи с Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), пре стављања у промет лека UROREC (силодосин), жели да Вам скрене пажњу на важну информацију о безбедности примене силодосина.
Силодосина је нови високо селективни антагониста α1А-адренергичких рецептора који је индикован за лечење знакова и симптома бенигне хиперплазије простате. Припада истој фармаколошкој групи као и тамсулосин, алфузосин, доксазосин и теразосин.

Недавно дијагностиковано хируршко стање познато под називом интраоперативни „floppy iris” синдром (engl. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS) примећено је током операције катаракте код пацијената који су у тренутку хируршке интервенције или пре тога лечени тамсулосином, а у ретким случајевима код пацијената лечених другим антагонистима α1-адренергичких рецептора, као што су алфузосин и доксазосин.

Један случај IFIS-а забележен је током програма клиничког развоја силодосина, а у постмаркетиншком периоду од маја 2006. (када је лек UROREC први пут стављен у промет у Јапану), закључно са јануаром 2013. регистровано је 28 случајева IFIS -а, што упућује на то да је и силодосин повезан с појавом IFIS-а.
Током преоперативне припреме, очни хирурзи и офталмолошки тимови морају да утврде да ли су се пацијенти код којих се планира операција катаракте лечили или се лече силодосином, како би се предузеле све потребне мере за санирање IFIS-а током захвата.

Текст Писма здравственим радницима можете погледати овде .