Представништво Richter Gedeon Nyrt, носилац дозволе за лек Mydocalm® (толперисон), филм таблета, 150 mg, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), обавештава здравствене раднике о сужењу индикација и ризику од реакција преосетљивости при примени толперисона.
Препоруке за здравствене раднике:
• Оралну примену толперисона ограничити само на третман спастицитета након можданог удара код одраслих. Толперисон не треба да се прописује за друге индикације.
• Ињекциони облик толперисона не треба више да се употребљава.
• Потребно је информисати пацијенте о могућим реакцијама преосетљивости прилоком примене толперисона. Уколико се појаве симптоми преосетљивости, примену толперисона треба одмах обуставити.
Писмо здравственим радницима можете погледати овде.
Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежењених реакција на лекове“.