У функционалној области Фармаковигиланца/Безбедносне информације/Писма здравственим радницима објављено је писмо здравственим радницима у вези са сужењем индикација за лек Yaz® (drospirenon/etinilestradiol), филм таблета, 3 mg/0,02 mg.