У периоду од 20-22.06.2013. у хотелу Медитеран, Бечићи и у организацији часописа Medical и више државних институција и тела Црне Горе укључујући и Агенцију за љекове и медицинска средства Црне Горе (ЦАЛИМС) је одржана традиционална годишња Медицал конференције која је носила наслов „Актуелности у здравству, фармацији и медицини”.

Као представник АЛИМС на скупу је предавање на тему „Амбиције и изазови у регулативи лекова и медицинских средстава у Србији” уместо вршиоца дужности директора АЛИМС Спец. др. мед. Саше Јаћовића који није могао да присуствује скупу одржао Мр. фарм. Павле Зелић, задужен за међународну сарадњу и односе са јавношћу у АЛИМС.

На овом скупу високог ранга који је поред 150 учесника окупио еминентне предаваче из државних институција и индустрије из региона и Европе је такође остварен динамичан дијалог са представницима фармацеутске индустрије али и здравственим радницима из фармацеутске и медицинске праксе и нарочито струковних удружења и донесени су закључци о даљим корацима везано за контролу тржишта лекова и цена лекова, интензивнију регионалну и међународну сарадњу нарочито у области безбедности и квалитета лекова и предлози за даље сусрете како би се започете области сарадње даље унапређивале и имплементирале.