Произвођач Baxter Healthcare Corporation Renal Devision, 1620 Waukegan Road McGaw Park, IL 60085, SAD, издао је Важно обавештење о медицинском средству HomeChoice Automated Set Tip: Cycler set Model: 4, 8 prong – Сет за перитонеалну дијализу, аутоматски, 4-8 крака са касетом
Детаљније о овом обавештењу
Произвођач се одлучио на безбедносно корективну меру на терену којом ће указати корисницима на грешке у тренутно важећем упутству за употребу наведеног медицинског средства.
Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству HomeChoice Automated Set Tip: Cycler set Model: 4, 8 prong – Сет за перитонеалну дијализу, аутоматски, 4-8 крака са касетом, можете прегледати ОВДЕ.