Произвођач Sysmex Corporation, 1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Kobe, Japan, издао је Важно обавештење о медицинском средству:

  • Automated Hematology Analayzer, Tip: XP-300; – Анализатор, хематолошки .

(Серијски бројеви: А1001 – А2103)
Компанија „SYSMEX“ је издала Безбедносно корективну меру на терену којом би желела да обавести кориснике наведеног медицинског средства да постоји могући ризик од нарушавања здравља пацијентата због нумерички нетачно штампаних резултата/података код „ХР“ серије анализатора, а приликом штампања са уграђеног штампача. Компанија „SYSMEX“ je обавештена да повремено, на одређеним одштампаним резултатима/подацима, недостаје децимални зарез. Након спроведеног интерног истраживања утврђено је да постоји могућност да буде изостављен један словни знак, што може бити или број или цифра или део графикона, као и децимални зарез у резултатима анализе или у броју узорака који се штампа са уграђеног штампача. Са друге стране, овај проблем HE ПОСТОЈИ код података који су приказани на ЛЦД монитору и који се преносе на централни рачунар, што значи да су подаци приказани монитору, тачни.
Детаљније о овом обавештењу

Писмо важног обавештења произвођача о медицинском средству Automated Hematology Analayzer, Tip: XP-300; – Анализатор, хематолошки, можете прегледати ОВДЕ.