У функционалној области Информације – Здравствени радници-медицинска средства / Пацијенти и јавност можете прочитати Важно обавештење произвођача Medtronic MiniMed, САД о медицинским средствима:

    1) Minimed Paradigm Insulin Pump Paradigm VeoTM Model: MMT-554, MMT-754 – Инсулинска пумпа, екстерна
    2) Medtronic MiniMed Paradigm Infusion Pump Model: MMT-522, MMT-722 – Инсулинска инфузиона пумпа, екстерна

следећих бројева модела: ММТ-512; ММТ-712; ММТ-522; ММТ-722; ММТ-554; ММТ-754.