У функционалној области „О Агенцији“ постављена је Монографија Агенције за лекове и медецинска средства Србије. Монографија садржи кратак опис послова из делокруга рада и достигнућа која је Агенција постигла у претходном периоду.