Произвођач ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, Division of Ethicon, Inc. a Johnson & Johnson Company, 33 Technology Park, Irvine, CA 92618-9824, SAD, издао је Важно обавештење о повлачењу медицинскoг средства:

Sterrad 100NX Sterilizer Cassette – Касета за стерилизатор, са водоник пероксидом

REF: 10133, lotovi: 11J037; 11L038; 11J033
Произвођач касете за стерилизатор је утврдио да не поседује адекватне податке којима би потврдио декларисан рок трајања код наведених лотова овог медицинског средства, па је препоручио да потрошачи престану да користе наведене касете за стерилизацију и врате их својим дистрибутерима, односно повуку производ са тржишта.
Према изјави носиоца дозволе за стављање у промет медицинског средства, наведени лотови су потрошени и не налазе се на тржишту у Републици Србији. Није било пријаве нежељених реакција на наведено медицинско средство.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је за производ Sterrad 100NX Sterilizer Cassette – Касета за стерилизатор, са водоник пероксидом издала Дозволу за стављање у промет медицинског средства, број 04-556/10 од 28.06.2010. године, са роком важења до 27.01.2015. године. Носилац Дозволе за стављање у промет медицинског средства је предузеће JOHNSON & JOHNSON S.E. INC.- PREDSTAVNIŠTVO, Омладинских бригада 88б, Београд.
Писмо важног обавештења произвођача о повлачењу медицинског средства Sterrad 100NX Sterilizer Cassette, можете прегледати.
Формулар извештаја
Допис произвођача