Агенција за лекове и медицинска средства Србије je извршила брисање медицинског средства BD Micro-Fine Pen Needles – Igle za pen za aplikaciju leka, класе IIa, носиоца уписа Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo, Beograd, произвођача Becton Dickinson and Company (BD), SAD, из Регистра медицинских средстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је 10.12.2012. године, укинула Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава број 515-02-0116-12-001 од 06.04.2012. године, за предметно медицинско средство, на писмени захтев носиоца уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, уз образложење да се захтев подноси из комерцијалних разлога и да наведено медицинско средство никада није пуштено у промет у Републици Србији, као и на основу писменог обавештења произвођача о томе да се наведено медицинско средство повлачи из промета у Републици Србији.
Решење о брисању медицинског средства из Регистра медицинских средстава, можете прегледати.
BD Micro-Fine Pen Needles – Igle za pen za aplikaciju leka, носиоца уписа Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo, Beograd, произвођача Becton Dickinson and Company (BD), SAD