8. традиционални симпозијум Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) и Групације домаћих произвођача лекова “Лекови и медицинска средства у фокусу” уз подршку Фонда произвођача иновативних лекова – Inovia
Време: 9-10. новембар 2012
Место: Вила Брег, Вршац
Друго обавештење
Финални прогрaм