На 15. светској конференцији регулаторних тела у области лекова у организацији Светске здравствене организације (15th ICDRA – International Conference of Drug Regulatory Authorities) која је одржана у Талину, Естонија, Агенција за лекове и медицинска средства Србије се представила предавањем директорке АЛИМС, Мр фарм. спец. Татјане Шипетић са темом „Serbia Legal and Regulatory Enviroment for Medicines“.

Ова престижна конференција, која је има традицију од 32 године, је овога пута окупила преко 300 учесника из 100 земаља света. Предавање директорке Шипетић је одржано у пленарној сесији 6, „Current topics“, последњој пре закључака скупа у којој је неколико одабраних земаља имало прилику да представи стање у погледу регулативе лекова и да презентују резултате и искуства институција које представљају.