Приликом подношења захтева за контролу квалитета лекова (члан 149, Закона о лековима и медицинским средствима, „Сл.гласник РС“ бр. 30/2010) клијенти су обавезни да доставе узорке у довољној количини.
Имајући у виду да је реч о различитим врстама лекова, те стога и различитим испитивањима која се приликом лабораторијске контроле спроводе, количина/број узорака које клијенти треба да доставе на испитивање се разликује (видети табеле у наставку текста).
Преузмите документ