Агенција за лекове и медицинска средства Србије извршила брисање медицинског средства Jackson Tracheal Tube, класе IIa произвођача SURGICRAFTS, Mohammad Pura, Commissioner Road, Sialkot, Пакистан, из Регистра медицинских средстава.
Агенција за лекове и медицинска средства Србије је укинула Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава за предметно медицинско средство 05.07.2012. године, из разлога што је утврдила да подаци, на основу којих је донела решење број 515-02-1277-11-001 од 17.11.2011.године о упису у Регистар медицинског средства „Jackson Tracheal Tube, Traheostomski tubus, metalni“, носиоца уписа Prima Medica d.o.o., Beograd, произвођача „SURGICRAFTS“, Пакистан, нису тачни. Наиме, медицинско средство „Jackson Tracheal Tube, Traheostomski tubus, metalni“, произвођача „SURGICRAFTS“, Пакистан, није обухваћено сертификатом о усклађености – „EC Certificate No. 43092/101/1/2009/CE“, на основу којег је Агенција извршила упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава.
Решење о брисању медицинског средства из Регистра медицинских средстава, можете прегледати.
Jackson Tracheal Tube