Поводом информације везане за вакцину против менингитиса објављене у средствима јавног информисања АЛИМС издаје следеће саопштење:
Вакцина Meningococcal A+C, прашак и растварач за суспензију за инјекцију, 1 x (50 mcg+50 mcg) и 1 x 0,5 растварача; произвођача SANOFI PASTEUR (вакцина против менингитиса) достављена је Агенцији за лекове 29.02.2012. године, а испитивања су завршена и Сертификат анализе је формиран 05.04.2012. године, односно, за 35 дана.
Законски рок за издавање сертификата о контроли квалитета вакцина је 60 дана од дана достављана узорака лека Агенцији што указује да је Агенција на време завршила сва испитивања.