Произвођач Liebel-Flarsheim Company, 2111 East Galbraith Road, Cincinnati, OH 45237, SAD издао је Обавештење о мери повлачења са тржишта медицинског средства Disposable Imaging Device Accessories, Syringes and Tubing Model: 801104, 801103, 801801, 801106, 801107, 601195 – Шприц и продужетак цеви за ињектор.
Наиме, произвођач је утврдио да је код медицинских средстава Disposable Imaging Device Accessories, Syringes and Tubing Model: 801104, 801103, 801801, 801106, 801107 отпечаћено стерилно паковање, чиме је нарушена стерилност производа. Произвођач сматра да је на основу тога потребно покренути безбедносно корективне мере у смислу повлачења медицинског средства одређених модела и лотова.