Заказивање предаје документације за упис, обнову, измену и допуну уписа медицинских средстава у Регистар медицинских средстава, обавља се сваког радног дана на телефон (+381 011) 3951-138 од 08h до 15h.
Предаја захтева за стручна мишљења из области медицинских средстава, обавља се у писарници Агенције сваког радног дана од 08h до 14h. Такође, захтеви за стручна мишљења из области медицинских средстава могу се слати и путем поште или путем и-мејла. Приликом подношења захтева за стручно мишљење, обавезно је користити Образац захтева за стручна мишљења, који се налази на сајту Агенције (Медицинска средства-стручна мишљења – образац – Захтев за издавање стручног мишљења). 
Пријава нежељене реакције на медицинска средства (вигиланса медицинских средстава) обавља се путем и-мејлa, поште или предајом у писарници Агенције (од 08h до 14h), уз коришћење образаца који се налазе на сајту Агенције, у делу: Медицинска средства – обрасци – Пријава нежељене реакције на медицинска средства.
Предаја  допуне  документације  за  захтеве у раду из области медицинских средстава, обавља се у писарници Агенције сваког радног дана од 08h до 12h, уз  обавезно коришћење Захтева за допуну документације, који се налази на сајту Агенције (Медицинска средства – обрасци – Захтев за допуну документације). 
Предаја захтева за обустављање постопка за захтеве у раду из  области  медицинских средстава, обавља се у писарници Агенције сваког радног дана од  08h  до  14h,  уз обавезно коришћење Захтева за обустављање поступка,  који  се  налази на  сајту Агенције (Медицинска средства – обрасци – Захтев за обустављање поступка).
Предаја захтева за рекламацију решења и стручних мишљења из области медицинских средстава, обавља се у писарници Агенције сваког радног дана од 08h до 14h.
Преузимање решења  за  упис, обнову, измену  и  допуну  уписа  медицинског  средства  у Регистар медицинских средстава, обавља се сваког радног дана у Сектору за  медицинска средства у периоду од 09h до 15h.
Преузимање стручних мишљења обавља се сваког радног дана у Писарници Агенције у периоду од 08h до 15.30h.
Сва  oбавештења  o  статусу предатих захтева  за упис, обнову, измену и допуну уписа медицинских средстава  у  Регистар  медицинских  средстава, као  и  за стручна мишљења могу се добити путем и-мејла: status.zahteva@alims.gov.rs.
Телефонски разговори  са  стручним  лицима  из  Сектора  за медицинска средства се могу обављати сваког радног дана од 13h до 15h на телефон: (+381 11) 3951-158 и (+381 11) 3951-199.
Усмене консултације са  стручним  лицима  из  Сектора  за  медицинска  средства ће се обављати искључиво  уз обавезно претходно заказивање  истих, путем телефона (+381 11) 3951-158.
За увоз нерегистрованих медицинских средстава, информације на телефон: (+381 11) 3951-166 и (+381 11) 3951-190.