Обавештавамо све подносиоце захтева за обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, да у случају објективног кашњења у подношењу захтева за обнову уписа у прописаном року из члана 182. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010), о томе обавесте Агенцију, која ће размотрити питање даљег спровођења поступка обнове.