У функционалној области Фармаковигиланца налази се страна БЕЗБЕДОНОСНИ АЛЕРТИ где je су објављени безбедоносни алерти евидентирани у бази Националног центра за фармаковигиланцу Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Последњи објављен безбедоносни алерт односи се на пропилтиоурацил и хепатотоксичност (март 2011.године).