У складу са увођењем концепта електронског управљања регулаторном документацијом, приликом подношења захтева који се односе на стављање у промет ветеринарских лекова (регистрација, обнова, варијације) Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, од 17.01.2011. године попуњени образац захтева потребно је доставити, поред папирне, и у електронској форми (ЦД, УСБ или слично).
Обрасце захтева у електронској форми можете преузети у функционалној целини „Ветеринарски лекови“, у делу „Обрасци“.
Молимо вас да користите последње верзије електронских захтева, које су доступне на сајту Агенције.
За сва додатна питања стојимо вам на располагању.