Обавештавамо Вас да ће се од 17.01.2011. године, захтеви/обавештења на меморандуму предлагача (пропратно писмо) подносити Агенцији посебно за сваки фармацеутски облик, јачину и паковање лека у следећим случајевима:

  1. захтев за престанак важења дозволе за лек;
  2. обавештење носиоца дозволе за лек да неће покренути поступак за обнову дозволе за лек и
  3. одустајање од захтева за издавање дозволе за лек, односно њену обнову.

Напомињемо да се одустајање од осталих захтева може и даље подносити на једном пропратном писму.