Усмене консултације у вези добијања одобрења за употребу промотивног материјала за лек или медицинско средство ће се обављати средом у просторијама предвиђеним за састанке са унапред одређеном темом и уз обавезно претходно заказивање истих, путем телефона (+381 11) 3951-155.
Сва oбавештења o статусу предатих захтева, могу се добити искључиво путем и-мејла: status.zahteva@alims.gov.rs
Преузимање решења обављаће се сваког радног дана у Националном центру за информације о лековима у периоду од 13h до 15h.