Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010) прописује да Агенција за лекове и медицинска средства Србије може да одобри увоз медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава, а што се примењује и у случају увоза хуманитарне помоћи која за предмет има медицинска средства која нису уписана у Регистар медицинских средстава.
  Увоз медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава