Годишњи финансијски извештаји

Годишњи финансијски извештаји Агенције за лекове и медицинска средства Србије објављени су у делу О Агенцији / Статистика и извештаји