Обавештење

Обавештавају се носиоци уписа медицинских средстава у Регистар медицинских средстава да је у функционалној области Pегулатива/Медицинска средства постављен ажуриран Образац за промотивни материјал за медицинско средство, у складу са одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), као и у складу са решењем којим се издаје дозвола за лек за сваки фармацеутски облик.

2016-06-22T12:33:59+02:0022.06.2016|

Обавештење

Обавештавају се носиоци дозволе за лек да је у функционалној области Pегулатива/Ветеринарски лекови постављен ажуриран Образац за промотивни материјал за лек, у складу са одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), као и у складу са решењем којим се издаје дозвола за лек за сваки фармацеутски облик.

2016-06-22T12:31:13+02:0022.06.2016|

Обавештење

Обавештавају се носиоци дозволе за лек да је у функционалној области Pегулатива/Хумани лекови постављен ажуриран Образац за промотивни материјал за лек, у складу са одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), као и у складу са решењем којим се издаје дозвола за лек за сваки фармацеутски облик.

2016-06-22T12:29:19+02:0022.06.2016|

Обавештење

Обавештавају се носиоци дозволе за лек и носиоци уписа медицинских средстава у Регистар медицинских средстава, да је у функционалној области Pегулатива постављен ажуриран Образац за промотивни материјал за лек/медицинско средство, у складу са одредбама чл. 9. и чл. 103. Закона о управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), као и у складу са решењем којим се издаје дозвола за лек за сваки фармацеутски облик.

2016-06-22T12:27:04+02:0022.06.2016|
Go to Top