Обавештење

У Функционалној области Фармаковигиланца / Носиоци дозвола за лекове објављена је нова верзија обрасца пропратног писма чија је примена обавезна за достављање Периодичног извештаја о безбедности лека (PSUR). Образац је измењен ради укључивања поља које треба да попунити уколико је PSUR достављен за Orphan лек.

2018-11-15T15:41:36+01:0015.11.2018|

Обавештење – Захтев за издавање сертификата о фармацеутском производу

На сајту АЛИМС-а у делу РЕГУЛАТИВА/хумани лекови/обрасци,а као и у делу РЕГУЛАТИВА/ветеринарски лекови/обрасци постављен је образац – апликациона форма ЦПП-а, коју је потребно преузети, попунити и доставити у електронској форми при подношењу захтева за издавање сертификата о фармацеутском производу.

2016-08-05T11:35:33+02:0005.08.2016|

Корекција обрасца за упис, измену, допуну или обнову уписа медицинског средства, као и брисање медицинског средства из регистра медицинских средстава

Захтев за упис, измену, допуну или обнову уписа медицинског средства у регистар медицинских средстава, као и брисање медицинског средства из регистра медицинских средстава претрпео је мање корекције. Нови образац је постављен на сајту Агенције у делу Регулатива/Медицинска средства/Обрасци

2015-07-13T12:38:54+02:0013.07.2015|

Нови образац за делимично обустављање поступка измене дозволе за лек у случају ГРУПИСАНИХ ВАРИЈАЦИЈА

Нови образац (Образац 4 (PUS P 10)) за делимично обустављање поступка измене дозволе за лек у случају ГРУПИСАНИХ ВАРИЈАЦИЈА постављен је у функционалној области Регулатива/Хумани лекови/Ветеринарски лекови/Обрасци

Моле се клијенти да на обрасцу јасно напишу све тражене податке, а посебно на које се измене обустава односи (Поље – Измене на које се односи захтев за делимично обустављање).


2015-01-20T13:12:34+01:0020.01.2015|

Важно обавештење код попуњавања новог обрасца за пријаву варијације, односно захтев за одобрење варијације

Обавештавају се носиоци дозвола за лекове да при попуњавању новог обрасца 1. за пријаву варијације, односно захтев за одобрење варијације (Службени гласник РС”, бр. 30/2012), које се тичу измена Сажетка карактеристика лека и Упутства за лек, обавезно попуне рубрике садашње стање и предлог измена, односно да унесу комплетан претходно одобрени текст и предлог новог текста на који се варијација односи.
Нови образац за пријаву варијације, односно захтев за одобрење варијације постављен је у функционалној области Регулатива/Хумани лекови/Обрасци (за хумане лекове) и у области Регулатива/Ветеринарски лекови/Обрасци (за ветеринарске лекове).
Упутство за попуњавање обрасца за пријаву варијација можете преузети ОВДЕ или на страни Регулатива/Хумани лекови или Ветеринарски лекови/Упутства

2013-06-10T17:04:41+02:0010.06.2013|

Нови образац за пријаву варијације

Нови образац за пријаву варијације, односно захтев за одобрење варијације постављен је у функционалној области Регулатива/Хумани лекови/Обрасци (за хумане лекове) и у области Регулатива/Ветеринарски лекови/Обрасци (за ветеринарске лекове).
Молимо Вас да приликом предаје захтева и документације од 11.06.2013. године, у складу са правилником о условима, садржају документације и начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет („Службени гласник РС“, бр. 30/2012 од 10.4.2012.) попуњавате НОВИ ЗАХТЕВ.
Упутство за попуњавање обрасца за пријаву варијација можете преузети ОВДЕ или на страни Регулатива/Хумани лекови или Ветеринарски лекови/Упутства

2013-06-10T10:21:55+02:0010.06.2013|
Go to Top