Писмо здравственим радницима

Компанија Uni-Chem d.o.o., као носилац дозволе за лек Litak (кладрибин) у Републици Србији, у сарадњи са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), упутила је писмо здравственим радницима о ризику од прогресивне мултифокалне леукоенцефалопатије (PML) при примени овог лека.

    Сажетак

Пријављени су случајеви прогресивне мултифокалне леукоенцефалопатије (PML), укључујући случајеве са смртним исходом.
Дијагноза PML-а пријављена је 6 месеци до неколико година након лечења кладрибином.
Повезаност кладрибина и прогресивне лимфопеније пријављена је код неколико од тих случајева.
PML је потребно размотрити као могућу диференцијалну дијагнозу код пацијената са новим или погоршаним неуролошким, когнитивним или бихејвиоралним знаковима или симптомима.
Ако се сумња на PML, пацијенти се не смеју даље лечити кладрибином.

    Додатне информације

Кладрибин је пурински нуклеозидни аналог који делује као антиметаболит. Лек Litak је индикован за лечење леукемије власастих ћелија (HCL). С обзиром на то да кладрибин може да индукује мијелосупресију и имуносупресију, као и лимфопенију која може да траје неколико месеци, може да повећа ризик од PML-a.

Текст писма здравственим радницима можете да погледате овде .

Подсећамо да здравствени радници треба да пријаве сваку сумњу на нежељене реакције на лек Националном центру за фармаковигиланцу АЛИМС-а. Образац и поступак пријављивања можете пронаћи у функционалној области „Фармаковигиланца-Пријављивање нежељених реакција на лекове“.