Вебинар едукација „Основи фармаковигиланце за носиоце дозволе за лек“

Агенција за лекове и медицинска средства Србије у сарадњи са Привредном комором Србије организује онлајн едукацију „Основи фармаковигиланце за носиоце дозволе за лек“. Едукација се одржава 14.10.2021. године и намењена је одговорним лицима за фармаковигиланцу и њиховим заменицима.
Aгенда је доступна ОВДЕ .

Пријаву за учешће на вебинару можете извршите преко интернет страна Привреде коморе Србије путем линка ПРИЈАВА .

2021-10-12T09:02:08+02:0012.10.2021|

Дигитална трансформација пословних процеса за медицинска средства – најава нове едукације

Обавештавамо вас да у сарадњи са Привредном Комором Србије, 20. децембра 2018. године поново организујемо едукацију на тему „Дигитална трансформација пословних процеса за медицинска средства – приказ новог информатичког решења“, за све компаније које нису биле у могућности да присуствују едукацији која је одржана 29.11.2018.
Ново информатичко решење се односи на коришћење портала који омогућава подношење захтева и документације у електронском облику од стране клијената и интерног система којег користи АЛИМС у решавању захтева клијената.
Молим вас да своје пријаве доставите до 12.12.2018. на адресу: farmacija@pks.rs.
Напомињемо да ће се едукација одржати у Привредној комори Србије, Теразије 23, велика сала на другом спрату.
Уколико до сада нисте предали, достављамо вам САГЛАСНОСТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА СА ЕЛЕКТРОНСКОМ КОМУНИКАЦИЈОМ у поступцима из члана 3. став 1. Закона о медицинским средствима („Службени гласник РС“, број 105/2017), коју је потребно попунити, дигитално потписати од стране одговорног лица и доставити Агенцији за лекове и медицинска средства Србије на адресу: hygia@alims.gov.rs
Упутство за дигитално потписивање документа налази се на веб сајту АЛИМС-а у функционалној области еУправа и еУслуге .
Сагласност се доставља на име компаније, а самој едукацији може присуствовати више особа из једне компаније.

2018-12-04T10:23:54+01:0004.12.2018|

Дигитална трансформација пословних процеса за медицинска средства

Поводом почетка примене новог Закона о медицинским средствима Агенција за лекове и медицинска средства Србије је у сарадњи са Привредном комором Србије, организовала едукацију која се односи на приказ новог информатичког решења које носиоцима уписа у Регистар медицинских средстава омогућава електронско подношење захтева и пратеће документације за медицинска средства Агенцији за лекове и медицинска средства Србије.
Решење се односи на коришћење еПортала https://ms.alims.gov.rs који омогућава подношење Захтева и документације у електронском облику од стране клијента и интерног система којег користи Агенција за лекове и медицинска средства Србије, у решавању захтева клијената.

Од 2. децембра 2018. године када почиње примена новог Закона о медицинским средствима, сви послови Агенције из области медицинских средстава ће се обављати у електронској форми у складу са законом којим се уређује електронско пословање.
Подносилац захтева мора да поседује сагласност о електронској комуникацији са Агенцијом дигитално потписану од стране одговорног лица организације. Подносилац захтева мора да има одговорно лице за документацију, као и одговорно лице за вигиланцу, запослено са пуним радним временом, прописане струке. Изузетно, подносилац захтева може да има једно лице одговорно за документацију и за вигиланцу, а у зависности од броја заступљених класа и категорија медицинских средстава, планираног обима производње, односно промета, као и погодности образовања и искуства одговорног лица, о чему одлучује Агенција у поступку регистрације медицинског средства, продужења, односно измена и допуна регистрације.
Едукација је спроведена кроз четири радионице у којима је учествовало 400 полазника. Едукација је организована 29.11.2018, на адреси Привредне коморе Србије, Теразије 23.

2018-11-30T12:29:32+01:0030.11.2018|

Одржана едукација „Фармаковигиланца – регулаторни и практични приступ“

У Београду, 24. новембра 2017. године, у организацији Привредне коморе Србије и Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), одржана је едукација за одговорна лица за фармаковигиланцу носилаца дозволе за лек и њихове заменике под називом „Фармаковигиланца – регулаторни и практични приступ“.

ПКС

ПКС

Представници Националног центра за фармаковигиланцу одржали су предавања која су обухватила следеће теме:
• Појмови у фармаковигиланци
• Прописи из области фармаковигиланце у Републици Србији и Европској унији
• Пријављивање и процена случајева нежељених реакција на лек
• Периодични извештај о безбедности лека
• План управљања ризиком
• Додатне мере минимизације ризика
Додатно, испред Сектора за медицинска средства одржано је предавање о вигиланци медицинских средстава у Републици Србији. Учесници едукације упознати су и са контролом система фармаковигиланце код носиоца дозволе за лек кроз предавање које је одржала представница Одељења за инспекцију за лекове и медицинска средства Министарства здравља.

ПКС

ПКС

Информације о одржаној едукацији доступне су и на сајту Привредне коморе Србије.

2017-11-29T09:34:08+01:0029.11.2017|

Успешна едукација студената фармације Медицинског факултета Универзитета у Нишу

На позив продекана за наставу за студије фармације Медицинског факултета Универзитета у Нишу Проф.др Радмиле Величковић Радовановић и у организацији Студентске уније Медицинског факултета (SUMF), у сарадњи са Асоцијацијом студената фармације – Ниш (NiPSA), делегација АЛИМС на челу са директором Спец. др мед. Сашом Јаћовићем је 30.05.2016. године, посетила факултет и одржала серију предавања на теме из надлежности АЛИМС.

Nis-10

Nis-1

Nis-3

Циљ посете је било упознавање студената фармације Медицинског факултета Универзитета у Нишу са општим надлежностима, пословима и резултатима АЛИМС, како на нивоу целе Агенције, али и у специфичним областима фармаковигиланце, медицинских средстава и борбе против фалсификованих лекова и медицинских средстава. Пре излагања, одржан је састанак са деканом факултета Проф. др. Добрилом Станковић Ђорђевић са којом се разговарало о модалитетима сарадње Агенције и факултета.

Nis-2

Nis- 8

Nis-7

Свечана сала факултета, је била испуњена студентима свих година студија фармације, а едукацији су присуствовали и наставно особље факултета, здравствени радници, као и званичници – градоначелник Ниша Проф. др Зоран Перишић и директор Апотеке Ниш Др сци. мед. Димитрије Јанковић.
Скуп су отворили Проф. др Радмила Величковић Радовановић, Проф.др. Зоран Перишић и Спец. др мед. Саша Јаћовић, уз најаву Дуње Јовановић, студента продекана, да би се затим прешло на предавања. О регулативи лекова и медицинских средстава у Републици Србији и улози и надлежностима АЛИМС је говорио Мр фарм. Павле Зелић, менаџер за међународну сарадњу, европске интеграције и комуникације АЛИМС. Предавање под насловом – Фармаковигиланца: регулаторни и практични приступ је одржала Мр фарм. Јелена Митрашиновић из Националног центра за фармаковигиланцу АЛИМС. О медицинским средствима и вигиланци медицинских средстава је говорила Мр.фарм. Александра Вујачић-Симић, руководилац Сектора за медицинска средства АЛИМС и коначно, предавање насловљено „Опасност од фалсификованих лекова и медицинских средстава и шта ви можете да урадите поводом тога!“ је такође изнео Дипл.фарм. Павле Зелић.

Nis-4

Nis-5

Nis-6

Студенти су испратили предавња са пуно пажње, а на крају је уследила и дискусија и подељени су едукативни материјали – интерактивни стрип о фалсификованим лековима „Лана Тафи“. Од стране свих актера, овај програм је високо оцењен као одличан пример сарадње у едукацији студената, и модел на основу којег се може планирати даља сарадња ових институција.

2022-03-16T12:55:31+01:0012.06.2016|

Заокружена прва фаза промоције пројекта “Лана Тафи” – кампање против фалсификованих лекова предавањима на Фармацеутском факултету у Београду и 8. НАПСер конгресу

Едукативни пројекат у облику стрип-игре “Лана Тафи” на тему опасности од фалсификованих лекова, пре свега намењен младима, имао је изузетан успех у промоцији како према својим циљним групама, али и у према општој јавности кроз медијске објаве, што све заједно подиже свест грађана о овој важној теми. Серија наступа се окончала великим предавањима на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду у среду 16-ог а затим и на конгресу студената фармације НАПСер на Златибору у петак 18-ог децембра.

Од самог почетка, препознајући заједнички интерес и важност теме и пројекта, Агенција и вођа и аутор пројекта Мр. фарм. Павле Зелић остварују сарадњу са Катедром за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство Фармацеутског факултета и шефом катедре Доц др сц. Душанком Крајновић и стручним сарадником Спец. фарм Јелена Манојловић, која је крунисана највећом београдском промоцијом пред преко 300 студената фармације. Они су слушали Доц. Крајновић и Мр.фарм. Зелића који су као и на свим другум наступима изложили како законодавне основе и практичне аспекте борбе против фалсификованих лекова у свету и Србији, али и говорили о самом пројекту АЛИМС, Агенције за лекове Италије и Савета Европе.

Уследило је и предавање на 8. Конгресу Националне Асоцијације Студената Фармације – Србија НАПСер, у оквиру којег је Зелић говорио како о промету лекова преко интернета, али пре свега о опасности од лажних лекова и још једном пред више стотина студената фармације са Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу нагласио сву озбиљност овог проблема и како се против њега можемо борити пре свега утицајем на свест људи, почев од најмађих корисника лекова, управо кроз едукативне садржаје као што је стрип “Лана Тафи”.

2015-12-25T12:04:45+01:0025.12.2015|
Go to Top