is_valid) {
// What happens when the CAPTCHA was entered incorrectly
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

Niste ispravno uneli dve reči koje služe kao anti-SPAM zaštita.
Molimo, vratite se nazad i popunite formular.

“;

} else {
// Your code here to handle a successful verification
$insertSQL = sprintf(“INSERT INTO skup_vrsac (ime, email, adresa, telefon, mesto, tekst) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)”,
GetSQLValueString($_POST[‘ime’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[’email’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘adresa’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘telefon’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘mesto’], “text”),
GetSQLValueString($_POST[‘tekst’], “text”));

mysql_select_db($database_alims_pomocna, $alims_pomocna);
$Result1 = mysql_query($insertSQL, $alims_pomocna) or die(mysql_error());

$to = “pitanjaza9simpozijum@alims.gov.rs”;
$from = $_POST[’email’];
$subject = “Simpozijum tema – sajt”;

$tekst = “\r\n”;
$tekst .= “ime: “.$_POST[‘ime’].”\r\n”;
$tekst .= “email: “.$_POST[’email’].”\r\n”;
$tekst .= “adresa: “.$_POST[‘adresa’].”\r\n”;
$tekst .= “telefon: “.$_POST[‘telefon’].”\r\n”;
$tekst .= “mesto: “.$_POST[‘mesto’].”\r\n”;
$tekst .= “\r\n”;
$tekst .= “pitanje: “.$_POST[‘tekst’].”\r\n”;
$tekst .= “\r\n”;
$tekst .= “\r\n”;

$body = $tekst;

$SMTPMail = new SMTPClient ($SmtpServer, $SmtpPort, $SmtpUser, $SmtpPass, $from, $to, $cc, $subject, $body);
$SMTPChat = $SMTPMail->SendMail();

echo “

“;
echo “

Postavite pitanje

“;
echo “

Poštovani, hvala Vam što ste popunili naš upitnik. Vaše pitanje će biti prosleđeno odgovarajućoj službi U Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Kontakt podaci koje ste ostavili prilikom postavljanja pitanja će biti tretirani u skladu sa politikom privatnost.

“;

}
} else {
?>

Postavite pitanje

U cilju pripreme 9. simpozijuma “Istraživanja u oblasti lekova i umrežavanje” Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije svim zainteresovanim učesnicima omogućava da unapred postave svoja pitanja za predstojeći skup.