Obrasci

Ovde možete da preuzmete sledeće obrasce:

Obrasci za dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet

Obrasci za upis medicinskog sredstva za upotrebu u veterinarskoj medicini u registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini

Obrasci za izdavanje sertifikata o farmaceutskom proizvodu

Obrasci vezani za uvoz neregistrovanog leka/odnosno medicinskog sredstva

Obrasci za klinička ispitivanja lekova

Obrasci za SmPC, PIL, Tekst za spoljnje i unutrašnje pakovanje

Obrasci za izdavanje stručnog mišljenja

Obrasci za izdavanje kategorizacije leka

Obrasci za prijavu sumnje u kvalitet, odnosno odstupanja od standarda kvaliteta veterinarskog leka, odnosno med.sredstva

Kontrola kvaliteta
Obrazac za dopunu dokumentacije

Obrazac za obustavljanje postupka

Obrazac za delimično obustavljanje postupka izmene dozvole za lek - grupisane varijacije (+ promotivni materijal)

Obrazac za izdavanje prepisa akata Agencije