Magistralne formule

Magistralne formule predstavljaju stručni priručnik za farmaceute koji izrađuju magistralne i galenske lekove u javnim i bolničkim apotekama. Njihov cilj je da pruže praktična uputstva, kako bi lekovi koji se izrađuju u apotekama bili standardizovanog kvaliteta.
U saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije, Farmaceutsko društvo Srbije je 2008. godine izdalo Magistralne formule, koje je rešenjem u “Službenom glasniku RS” utvrdio Ministar zdravlja.
Tokom narednih godina u farmaceutskoj praksi se javila potreba za dopunom postojećih Magistralnih formula novim monografijama.
Na predlog Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Ministar zdravlja je doneo rešenje o dopuni Magistralnih formula iz 2008. godine, koje sadrži devet novih monografija.

Rešenja i tekst novih monografija možete preuzeti OVDE .