Uputstva

Ovde možete da preuzmete sledeća uputstva:

Uputstva vezana za dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet

Uputstva vezana za SmPC i PIL

Uputstvo za pisanje Sažetka karakteristika leka

Uputstvo za pisanje Uputstva za lek

Dodatak I
Dodatak II
Dodatak III

Važna napomena

Vodič za izradu Sažetka karakteristika leka – U PRIPREMI

Konvencije kojih se treba pridržavati pri korišćenju modela SmPC-a i PIL-a – U PRIPREMI

Sadržaj dokumentacije za klinička ispitivanja

Uputstva vezana za izdavanje stručnih mišljenja

Uputstvo za popunjavanje obrasca Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala