Obrasci

Ovde možete da preuzmete sledeće obrasce:

Obrasci za dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet

Obrasci vezani za uvoz neregistrovanog leka

Obrasci za izdavanje sertifikata o farmaceutskom proizvodu

Obrasci vezani za klinička ispitivanja lekova

Obrasci za SmPC, PIL, Tekst za spoljašnje i unutrašnje pakovanje

Obrasci za izdavanje stručnog mišljenja

Obrasci za izdavanje kategorizacije leka

Obrasci za prijavu sumnje u kvalitet, odnosno odstupanja od standarda kvaliteta leka, odnosno med.sredstva

Povlačenje i uništavanje lekova

Kontrola kvaliteta

Obrazac za procenu mera minimizacije rizika i edukativnog materijala

Obrazac za dopunu dokumentacije

Obrazac za obustavljanje postupka

Obrazac za delimično obustavljanje postupka izmene dozvole za lek - grupisane varijacije (+ promotivni materijal + izmene i dopune kliničkih ispitivanja leka)

Obrazac za izdavanje prepisa akata Agencije