Regulativa

Farmaceutska delatnost

– predstavlja delatnost od opšteg ali i posebnog društvenog interesa;

– u direktnoj je funkciji zdravstvene zaštite tj. u funkciji unapređenja, očuvanja zdravlja ljudi, ranog otkrivanja i adekvatnog lečenja bolesti;

– zbog svog značaja uređuje se posebnim propisima, a poštovanjem i primenom propisa obezbeđuju se kvalitetni, bezbedni i efikasni lekovi i medicinska sredstva svim građanima.Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl. glasnik RS” br. 30/2010 i 107/2012) uređuje uslove za stavljanje lekova i medicinskih sredstava u promet, uslove za proizvodnju, promet i ispitivanje lekova i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u humanoj i veterinarskoj medicini i uređuje nadzor u ovim oblastima.