Otvoreni podaci ALIMSa

ALIMS je među prvima usvojila koncept „otvorenih podataka“.

Početak otvaranja podataka ALIMSa je bila 2015. godina, kada su otvorena prva tri seta podataka i to na portalu eUprave.

Registri humanih, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava su predstavljeni u oblicima struktuiranih, otvorenih formata podataka.

Pristup je omogućen korišćenjem digitalnog sertifikata, što obezbeđuje integritet i autentifikaciju korisnika.

Razvojem nacionalnog portala otvorenih podataka ALIMS je 2017. godine otvorila novih 6 setova podataka koji se odnose na:

  • Odobrena klinička ispitivanja
  • Uvozne dozvole za neregistrovane lekove
  • Generički nazivi medicinskih sredstava
  • Sertifikati lekova u humanoj medicini
  • Sertifikati lekova u veterinarskoj medicini
  • Registar veterinarskih medicinskih sredstava

Na Konferencija „Otvoreni podaci za efikasnost, odgovornost i razvoj“, koja je održana 08.12.2015 ALIMS je dobila i priznanje kao šampion u otvaranju podataka u Republici Srbiji.

Otvorene podatke ALIMSa možete preuzeti na nacionalnom portalu otvorenih podataka na linku: data.gov.rs