Ugovori o poslovnoj saradnji

Sporazum o saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je potpisala Sporazum o saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu u nameri da se u potpunosti iskoriste sve mogićnosti postignutih rezultata koje su Kancelarija i Agencija ostvarile u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

Sporazum

Ugovor o poslovnoj saradnji između ALIMS-a i Francuske agencije za bezbednost prehrambenih proizvoda, životne sredine i rada/Nacionalne agencije za veterinarske lekove (ANSES-ANVM)

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je potpisala Sporazum o saradnji sa Francuskom agencijom za bezbednost prehrambenih proizvoda, životne sredine i rada/Nacionalne agencije za veterinarske lekove (L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail / L’Agence nationale du médicament vétérinaire ANSES-ANVM) – 25.11.2011. godine.

Sporazum

Ugovor o poslovnoj saradnji između ALIMS-a i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je potpisala Ugovor o poslovnoj saradnji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore – 12.02.2010. godine.

Ugovor o poslovnoj saradnji

Ugovor o poslovnoj saradnji između ALIMS-a i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je potpisala Ugovor o poslovnoj saradnji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine – 23.12.2009. godine.

Ugovor o poslovnoj saradnji

Započela realizacija sporazuma o saradnji sa Francuskom agencijom za veterinarske lekove

Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije je potpisala Sporazum o trogodišnjoj saradnji sa Francuskom agencijom za bezbednost zdravstvenih proizvoda (Agence française de securité sanitare des produits de santé – AFSSAPS). Ovaj sporazum se posle tri godine, ukoliko nema protivljenja ugovornih strana automatski produžava na još jedan isti period. – 5. mart 2009. godine.

Sporazum AFSSAPS