Tradicija

Već 1948. godine, pri Saveznom organu uprave, zaduženom za poslove zdravstva, osnovan je Savezni zavod za ispitivanje i kontrolu lekova koji se pored lekova bavio i ispitivanjem i kontrolom seruma i vakcina, ali i kozmetike, dijetetskih proizvoda, medicinske opreme, i svih drugih materijala koji služe u medicinske svrhe. Ovaj Zavod je prerastao u republički Zavod za ispitivanje i kontrolu lekova, koji pod imenom Zavod za farmaciju Srbije radi od 1960. godine.

U okviru procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji, ali i sa ciljem postizanja najviših svetskih standarda u oblasti regulative lekova i medicinskih sredstava 2004. godine usvaja se Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima i formira Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. Na ovaj način se u zakonodavnom i izvršnom pogledu proizvodnja i promet lekova i medicinskih sredstava usklađuje sa direktivama i preporukama EU i ICH smernicama.

Tokom njegove duge istorije, stotine zaposlenih – generacije diplomiranih farmaceuta, lekara, veterinara, tehnologa i stručnjaka mnogih drugih profila, među kojima se nalaze brojni specijalisti, magistri i doktora nauka, postali su deo istorije i tradicije Zavoda za farmaciju i ujedno Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.