Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Postupajući u skladu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod dorisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS“, broj 159/20) Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objavljuje podatke o broju zaposlenih i radno angažovanih lica“

Preuzmite dokument