Konkursi

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE SLEDEĆIH RADNIH MESTA:

1. Procenitelj dokumentacije u postupku izdavanja dozvola za sprovođenje kliničkih ispitivanja (1 izvršilac)

Datum: 21.06.2021.
Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencijaKonkursi - ARHIVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE SLEDEĆIH RADNIH MESTA:

1. Procenitelj dokumentacije o kvalitetu leka (1 izvršilac)
2. Procenitelj dokumentacije o biološkoj raspoloživosti i biološkoj ekvivalentnosti leka (1 izvršilac)
3. Analitičar za ocenu kvaliteta serije leka i medicinskog sredstva na osnovu dokumentacije i laboratorijskih instrumentalnih ispitivanja (1 izvršilac)

Datum: 24.09.2020.
Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE SLEDEĆIH RADNIH MESTA:

1. Procenitelj dokumentacije o kvalitetu leka (2 izvršioca)
2. Procenitelj u oblasti farmakovigilance (1 izvršilac)
3. Procenitelj matičnih podataka za izdavanje dozvole za lek, izmene i dopune i obnove dozvole za lek (1 izvršilac)

Datum: 28.08.2020.
Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE SLEDEĆIH RADNIH MESTA:

1. Analitičar za ocenu kvaliteta serije leka i medicinskog sredstva na osnovu dokumentacije i laboratorijskih in vitro i in vivo bioloških ispitivanja (1 izvršilac)
2. Procenitelj zahteva za kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava (1 izvršilac)
3. Procenitelj sažetka karakteristika leka, uputstva za lek i teksta za spoljnje i unutrašnje pakovanje leka (4 izvršioca)
4. Procenitelj zahteva za uvoz neregistrovanih lekova, lekova za potrebe kliničkih ispitivanja, radnih standarda i cpp sertifakata (1 izvršilac)
5. Saradnik za obradu matičnih podataka (1 izvršilac)
6. Procenitelj pretkliničke i kliničke dokumentacije o leku (2 izvršioca)
7. Procenitelj dokumentacije o kvalitetu leka (3 izvršioca)
8. Procenitelj u oblasti farmakovigilance (1 izvršilac)
9. Saradnik za tehničko održavanje (1 izvršilac)
10. Referent za pripremu, štampu i arhiviranje akata iz oblasti humanih lekova, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava (3 izvršioca)
11. Referent za prijem dokumentacije u oblasti humanih lekova, veterinarskih lekova i medicinskih sredstava (3 izvršioca)
12. Referent za ekspediciju pošte (1 izvršilac)
13. Radno mesto za poslove implementacije zahteva standarda (1 izvršilac)
14. Radno mesto za regulatorne poslove (2 izvršioca)

Datum: 09.07.2020.
Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Procenitelj dokumentacije o kvalitetu klinički ispitivanog leka
Broj izvršilaca: 1 / jedan izvršilac
Datum: 23.01.2020.

Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Procenitelj dokumentacije radi upisa medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini u registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini i vigilance medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini
Broj izvršilaca: 1 / jedan izvršilac
Datum: 23.01.2020.

Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Procenitelj dokumentacije medicinskih sredstava u oblasti registracije i praćenja medicinskih sredstava na tržištu (surveillance)
Broj izvršilaca: 1 / jedan izvršilac
Datum: 27.11.2019.

Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Procenitelj prekliničke i kliničke dokumentacije o leku
Broj izvršilaca: 2 / dva izvršioca
Datum: 27.11.2019.
Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Radno mesto za regulatorne poslove
Broj izvršilaca: 1 / jedan izvršilac
Datum: 12.09.2019.

Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Procenitelj dokumentacije u postupku izdavanja dozvola za sprovođenje kliničkih ispitivanja
Broj izvršilaca: 1 / jedan izvršilac
Datum: 19.08.2019.

Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Radno mesto za procenu kvaliteta klinički ispitivanog leka
Broj izvršilaca:f7/ jedan izvršilac
Datum: 30.05.2019.

Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Radno mesto za praćenje upotrebe lekova i medicinskih sredstava i farmakoekonomskih istraživanja
Broj izvršilaca: jedan izvršilac
Datum: 10.04.2019.

Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija


JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE
Datum: 05.10.2018
Konkursna dokumentacija

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA
Radno mesto koje se popunjava: Procenitelj dokumentacije o kvalitetu veterinarskog leka
Broj izvršilaca: 1 / jedan izvršilac
Datum: 20.03.2020.

Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencijaJAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE SLEDEĆIH RADNIH MESTA:
1. Procenitelj zahteva za kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava (jedan izvršilac).
2. Saradnik za tehničko održavanje (jedan izvršilac).
Datum: 12.10.2020.
Konkursna dokumentacija
Obrasci – izjave o dokumentima o kojima se vodi službena evidencija

08.05.2020. Obaveštenje

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije obaveštava zainteresovane kandidate da se sva postupanja u vezi sa raspisanim javnim konkursima za popunu radnog mesta mesta Procenitelj dokumentacije o kvalitetu veterinarskog leka, po donošenju Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65 od 06. maja 2020. godine), produžavaju počev od 08.05.2020. godine. Rok za podnošenje prijava i predaju dokumentacije je 15 dana i počinje da teče od 08.05.2020. godine.

Neobavezujući javni poziv za prikupljanje pisama o nameri prodaje nepokretnosti na teritoriji grada Beograda
Datum: 22.05.2020.
Poziv za podnošenje ponuda

02.06.2020. Obaveštenje23/
Obaveštavaju se zainteresovani da je dana 02.06.2020. godine u listu Dnevni Telegraf objavljena izmena neobavezujućeg javnog poziva za prikupljanje pisama o nameri prodaje nepokretnosti na teritoriji grada Beograda. U tekstu javnog poziva menja se rok za dostavljanje pisama o nameri i utvrđuje da se pisma o nameri lično dostavljaju na pisarnicu Direkcije, Kralja Milana broj 16, do 15. juna 2020. godine do 15h u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI-PISMO O NAMERI PRODAJE NEPOKRETNOSTI U BEOGRADU ZA POTREBE AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE”.
U ostalom delu tekst javnog poziva ostaje nepromenjen.

Javne nabavke

Plan i realizacija javnih nabavki

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, decembar 2020
1. Plan javnih nabavki – 2021 / verzija 2
Plan javnih nabavki – 2021 / verzija 1
3. Plan javnih nabavki – 2020
4. Plan javnih nabavki – jul 2020
5. Plan javnih nabavki – 20192020 - Javne nabavke - ARHIVA

NABAVKA USLUGA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI, JNMV – U BROJ 24/2020
Datum: 07.10.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 22.10.2020
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA / 28.10.2020.
ODLUKA O DODELI UGOVORA I IZVEŠTAJ O PONOVLJENOJ STRUČNOJ OCENI PONUDA / 20.11.2020.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 11.12.2020.

NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 4 PARTIJE – OP – D BROJ 10/2020
Datum: 25.09.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 20.10.2020
Pitanja i odgovori / 26.10.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 13.11.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 3 i 4 / 08.12.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 1 / 11.12.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 2/ 11.12.2020

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE – JNMV – D BROJ 21/2020
Datum: 07.09.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 10.09.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 29.09.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 1 / 20.10.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 2 / 20.10.2020

NABAVKA HEMIKALIJA I LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA, JNMV – U BROJ 23/2020
Datum: 02.09.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 04.09.2020
Pitanja i odgovori / 14.09.2020
Izmena konkursne dokumentacije / 14.09.2020
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 14.09.2020
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – partija broj 2 / 01.10.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA – partije broj 1, 3, 4, 5 / 01.10.2020
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija broj 2 / 07.10.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija broj 5 / 14.10.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija broj 4/ 22.10.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija broj 1/ 23.10.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija broj 3/ 23.10.2020

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI EMC, MYPROCESS I ADLIB OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 25/2020
Datum: 28.08.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 18.09.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 19.10.2020

IZDAVANJE STRUČNE PUBIKACIJE FARMAKOTERAPIJSKI VODIČ BROJ 7 – JNMV – D BROJ 19/2020
Datum: 27.08.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 02.09.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 11.09.2020
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA / 17.09.2020.
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA/ 15.01.2021.
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA/ 21.01.2021.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 5.04.2021

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I NOVIH TONERA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA- OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 9/2020
Datum: 26.08.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 28.08.2020
Izmena konkursne dokumentacije / 28.08.2020
Pitanja i odgovori / 24.09.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 15.10.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija broj 5 / 09.11.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 1, 2, 3, 4 / 20.11.2020

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, JNMV – U BROJ 27/2020
Datum: 11.08.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije / 17.08.2020
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 17.08.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 28.08.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 18.09.2020

NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA U ORGANIZACIJI SLUŽBENIH PUTOVANJA RADI SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA – OP – U BROJ 8/2020
Datum: 10.08.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 14.08.2020
Pitanja i odgovori / 19.08.2020
Pitanja i odgovori / 20.08.2020
Pitanja i odgovori / 28.08.2020
Pitanja i odgovori / 31.08.2020
Pitanja i odgovori / 02.09.2020
Pitanja i odgovori / 07.09.2020
ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA / 29.09.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU / 28.10.2020


IZDAVANJE STRUČNE PUBIKACIJE NACIONALNI REGISTAR LEKOVA ZA 2021. GODINU – JNMV – D BROJ 20/2020
Datum: 31.07.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 13.08.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 28.08.2020

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE PROSTORIJA I DVORIŠTA AGENCIJE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE – OP – U BROJ 6/2020
Datum: 21.07.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 06.08.2020
Pitanja i odgovori / 13.08.2020
Pitanja i odgovori / 17.08.2020
Pitanja i odgovori / 19.08.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 11.09.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija broj 2 / 28.09.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija broj 1 / 06.10.2020

NABAVKA OBRAZACA ZA IZDAVANJE AKATA AGENCIJE – JNMV – D BROJ 22/2020
Datum: 06.07.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.07.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 03.08.2020

PROŠIRENJE KAPACITETA STORIDŽA EMC VNX5400, JNMV – D BROJ 18/2020
Datum: 01.07.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 06.07.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 15.07.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 30.07.2020

NABAVKA USLUGA KVALIFIKACIJE, OVERAVANJA I ETALONIRANJA LABORATORISJKE OPREME OBLIKOVANA U 8 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP- U BROJ 7/2020
Datum: 19.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 06.08.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 7 / 25.08.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 27.08.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5,6,8 / 27.08.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 28.08.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4 / 01.09.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 04.09.2020

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ZA VMWARE, JNMV – U BROJ 17/2020
Datum: 01.06.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 16.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 10.07.2020


NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA – „PIS“, JNMV – U BROJ 16/2020
Datum: 24.04.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 07.05.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 13.05.2020

PROŠIRENJE KAPACITETA DATADOMAIN-A JNMV – D BROJ 12/2020
Datum: 10.04.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 27.04.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 21.05.2020


NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARA I RAČUNARSKE MREŽE, JNMV – U BROJ 15/2020
Datum: 03.04.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 16.04.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 30.04.2020


NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA FIREWALL CISCO ASA JNMV – U BROJ 13/2020
Datum: 31.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 03.04.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 16.04.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 28.04.2020


NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ZA ORACLE, JNMV – U BROJ 14/2020
Datum: 30.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 10.04.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 30.04.2020


NABAVKA USLUGA KVALIFIKACIJE, OVERAVANJA I ETALONIRANJA LABORATORISJKE OPREME OBLIKOVANA U 46 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP- U BROJ 2/2020
Datum: 10.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 13.03.2020
Pitanja i odgovori / 16.03.2020
Izmena konkursne dokumentacije / 25.03.2020
Pitanja i odgovori / 27.03.2020
Pitanja i odgovori / 06.04.2020
Pitanja i odgovori / 07.04.2020
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 07.04.2020
Pitanja i odgovori / 21.04.2020
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 2, 6, 7, 13, 30, 31, 38, 42 / 20.05.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.05.2020
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 2, 6, 7, 13, 30, 31, 38, 42 / 02.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 08.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 20 / 10.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 21 / 12.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 23/ 12.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 33/ 12.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 10,12,15,27,28,29,37/ 15.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 8/ 15.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 1, 3, 14, 18, 24, 25, 39, 44,45 / 15.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 4,5,11,17,19,22,26,40,41,46 / 16.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 32 / 17.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 34,35,36 / 17.06.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 43 / 19.06.2020


NABAVKA KOLONA I HPLC I GC POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA JNMV – D BROJ 10/2020
Datum: 06.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 11.03.2020
Izmena konkursne dokumentacije/ 11.03.2020
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 11.03.2020
Izmena konkursne dokumentacije/ 12.03.2020
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 12.03.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 30.03.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partije 3, 4, 5a / 10.04.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 2 / 14.04.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija / 22.04.2020


NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA PRODUKCIJSKOG STORIDŽA EMC VNX5400 I EMC DATADOMAIN, JNMV – U BROJ 5/2020
Datum: 04.03.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 18.03.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 07.04.2020


NABAVKA USLUGA ZBRINJAVANJA (PREUZIMANJE I IZVOZ) OPASNOG OTPADA – JNMV – U BROJ 4/2020
Datum: 24.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 16.03.2020
ODLUKU O IZMENI ODLUKE BROJ 01-102 OD 16.03.2020. GODINE / 19.03.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 02.04.2020


NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA U DNEVNIM NOVINAMA, JNMV – U BROJ 7/2020
Datum: 21.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 10.03.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 19.03.2020


NABAVKA KNJIGA, STRUČNIH ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 27 PARTIJA, JNMV – U BROJ 9/2020
Datum: 20.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 27.02.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 10.03.2020
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 2,15 i 23 / 10.03.2020
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 16.03.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 1,9,11,16,17,19 i 20/ 23.03.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 26 i 27/ 23.03.2020


NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA SUD SLA OZNAKA POSTUPKA JNMV- U BROJ 3/2020
Datum: 14.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 05.03.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 19.03.2020


NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 6 PARTIJA- OZNAKA POSTUPKA OP- D BROJ 1/2020
Datum: 14.02.2020.
PROCUREMENT OF LABORATORY SUPPLIES FORMED IN 6 LOTS – PROCEDURE DESIGNATION OP – D NUMBER 1/2020
Date 14.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
INVITATION TO BID
PUBLIC PROCUREMENT OF GOODS
Pitanja i odgovori / 28.02.2020
Izmena konkursne dokumentacije/ 17.03.2020
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 17.03.2020
NOTICE OF EXTENSION OF TENDER SUBMISSION TIME/ 17.03.2020
MODIFICATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT/ 17.03.2020
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 06.04.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 8.05.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 11.05.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 12.05.2020
1-2020-ozu-4-5-6- OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 4,5,6 / 22.05.2020


NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA JNMV – U BROJ 8/2020
Datum: 13.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 28.02.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 24.03.2020


IZDAVANJE STRUČNE PUBIKACIJE FARMAKOTERAPIJSKI VODIČ BROJ 7 – JNMV – D BROJ 1/2020
Datum: 07.02.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 28.02.2020
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 06.03.2020


NABAVKA SOFTVERA ZA LABORATORIJSKU OPREMU – JNMV – D BROJ 2/2020
Datum: 22.01.2020.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 05.02.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 28.02.2020


NABAVKA STRUČNIH ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE JNMV – U BROJ 26/2019
Datum: 09.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.12.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 27.12.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 30.12.2019

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA PROŠIRENJA INFORMACIONOG SISTEMA ADIS OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 27/2019
Datum: 06.12.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.12.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 25.12.2019


NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 10 PARTIJA OP – D BROJ 13/2019
Datum: 08.11.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 15.11.2019
Pitanja i odgovori / 18.11.2019
Izmena konkursne dokumentacije/ 18.11.2019
Pitanja i odgovori / 21.11.2019
Pitanja i odgovori / 28.11.2019
Pitanja i odgovori / 29.11.2019
Pitanja i odgovori / 02.12.2019
Pitanja i odgovori / 04.12.2019
Pitanja i odgovori / 05.12.2019
Pitanja i odgovori / 09.12.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA I IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA / 30.12.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 7/ 21.01.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 9/ 21.01.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 10 / 21.01.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3/ 22.01.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 23.01.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5/ 24.01.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 24.01.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 6 i 8/ 27.01.2020
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 10/ 29.01.2020
ODLUKA O IZMENI UGOVORA partija 6, 8/ 25.03.2020


NABAVKA KLASIČNIH HEMIKALIJA – OP – D BROJ 12/2019
Datum: 24.10.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 25.11.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 18.12.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 10.01.2020

2019 - Javne nabavke - ARHIVA


ZAMENA GREJNIH INSTALACIJA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 25/2019
Datum: 04.09.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 16.10.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 25.10.2019

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI EMC, MYPROCESS i ADLIB, JNMV – U BROJ 23/2019
Datum: 03.09.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 19.09.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 25.10.2019

NABAVKA VMWARE LICENCI, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 24/2019
Datum: 27.08.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 11.09.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 30.09.2019

OBNAVLJANJE LICENCI ZA NOD ANTIVIRUS OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 22/2019
Datum: 20.08.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 04.09.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 23.09.2019

NABAVKA HEMIKALIJA I LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 6 PARTIJA – OP – D BROJ 9/2019
Datum: 30.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 01.08.2019
Pitanja i odgovori / 27.08.2019
Pitanja i odgovori / 28.08.2019
Izmena konkursne dokumentacije/ 28.08.2019
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 28.08.2019
Pitanja i odgovori / 30.08.2019
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 6 / 19.09.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija 1,2,3,4,5 / 19.09.2019
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 6 / 30.09.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 i 4/ 10.10.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5/ 10.10.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 11.10.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3/ 16.10.2019

NABAVKA USLUGA ČUVANJA, NEGE LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA, PRANJE I DEZINFEKCIJA KAVEZA ZA ŽIVOTINJE I ODRŽAVANJE ČISTOĆE PROSTORA ZA SMEŠTAJ LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA – OP – U BROJ 10/2019
Datum: 29.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 23.09.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 15.10.2019

NABAVKA LICENCI ZA MICROSOFT OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 21/2019
Datum: 26.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 08.08.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 21.08.2019

IZDAVANJE STRUČNE PUBIKACIJE NACIONALNI REGISTAR LEKOVA ZA 2020. GODINU, JNMV – D BROJ 20/2019
Datum: 04.07.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 29.07.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 19.08.2019

NABAVKA USLUGA OBEZBEĐENJA ZGRADE I IMOVINE – OP – U BROJ 8/2019
Datum: 18.06.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 08.08.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 30.08.2019
ODLUKA O IZMENI UGOVORA / 20.01.2020

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE, OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 7/2019
Datum: 29.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 28.06.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 08.07.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 05.08.2019

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE, JNMV – D BROJ 12/2019
Datum: 29.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.06.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 11.07.2019

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ERP I KADROVI, JNMV – U BROJ 19/2019
Datum: 28.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 12.06.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 24.06.2019

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I NOVIH TONERA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA- OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 6/2019
Datum: 24.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 10.07.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5/ 02.08.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 12.08.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2,3,4/ 13.08.2019

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ZA VMWARE, JNMV – U BROJ 18/2019
Datum: 10.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 27.05.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 17.06.2019

PROŠIRENJE KAPACITETA STORIDŽA JNMV – D BROJ 13/2019
Datum: 08.05.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 22.05.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 17.06.2019

JAVNI POZIV ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI (OPREME) IZ JAVNE SVOJINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA BR.3/2019 – DRUGI KRUG
Datum: 07.05.2019.
preuzmite JAVNI POZIV
Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u opremu koja je predmet prodaje svakim radnim danom počev od objavljivanja oglasa u vremenu od 10.00 do 15.00 časova, uz prethodni dogovor sa zaposlenima u Agenciji za lekove i medicinska sredstva na telefon 011/3951 – 197, do isteka roka za podnošenje ponuda, u prostorijama Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Ul. Vojvode Stepe broj 458.

JAVNI POZIV ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI (SLUŽBENIH AUTOMOBILA) IZ JAVNE SVOJINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA BR.4/2019 – DRUGI KRUG
Datum: 07.05.2019.
preuzmite JAVNI POZIV
Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u automobile koji su predmet prodaje svakim radnim danom počev od objavljivanja oglasa u vremenu od 10.00 do 15.00 časova, uz prethodni dogovor sa zaposlenima u Agenciji za lekove i medicinska sredstva na telefon 011/3951 – 197, do isteka roka za podnošenje ponuda, u prostorijama Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Ul. Vojvode Stepe broj 458.

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARA I RAČUNARSKE MREŽE, JNMV – U BROJ 14/2019
Datum: 15.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 16.04.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 25.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 13.05.2019

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA – „PIS“, JNMV-U BROJ 16/2019
Datum: 11.04.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije/ 16.04.2019
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 16.04.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 25.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 09.05.2019

NABAVKA USLUGA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI, JNMV – U BROJ 6/2019
Datum: 25.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 28.03.2019
Pitanja i odgovori/ 02.04.2019
Izmena konkursne dokumentacije/ 02.04.2019
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 02.04.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 18.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 13.05.2019

JAVNI POZIV ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI (OPREME) IZ JAVNE SVOJINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA BR. 1/2019
Datum: 20.03.2019.
preuzmite JAVNI POZIV 1
Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u opremu koja je predmet prodaje svakim radnim danom počev od objavljivanja oglasa u vremenu od 10 do 15 časova, uz prethodni dogovor sa zaposlenima u Agenciji za lekove i medicinska sredstva na telefon 011/3951-197

JAVNI POZIV ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI (SLUŽBENIH AUTOMOBILA) IZ JAVNE SVOJINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA BR.2/2019
Datum: 20.03.2019.
preuzmite JAVNI POZIV 2
Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u automobile koji su predmet prodaje svakim radnim danom počev od objavljivanja oglasa u vremenu od 10 do 15 časova, uz prethodni dogovor sa zaposlenima u Agenciji za lekove i medicinska sredstva na telefon 011/3951 – 197

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ZA ORACLE OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 10/2019
Datum: 19.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 04.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 23.04.2019

NABAVKA OBRAZACA ZA IZDAVANJE AKATA AGENCIJE – JNMV – D BROJ 8/2019
Datum: 19.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 21.03.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 04.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 19.04.2019

NABAVKA SLUŽBENOG AUTOMOBILA JNMV – D BROJ 9/2019
Datum: 14.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 21.03.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 29.03.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 09.04.2019

NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA U ORGANIZACIJI SLUŽBENIH PUTOVANJA RADI SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA – OP – U BROJ 5/2019
Datum: 12.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije/ 29.03.2019
ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA / 25.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU / 20.05.2019


NABAVKA VODE ZA PIĆE, JNMV – U BROJ 11/2019
Datum: 07.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 21.03.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 09.04.2019

NABAVKA KNJIGA, STRUČNIH ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANU U 38 PARTIJA – JNMV – U BROJ 7/2019
Datum: 06.03.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 08.03.2019
Pitanja i odgovori/ 11.03.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 28.03.2019
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 2, 28 i 33/ 28.03.2019
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 2, 28 i 33/ 03.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36, 37 i 38/ 11.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE 13, 17, 19 i 32 / 11.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE 25, 26, 27 i 29 / 17.04.2019

NABAVKA OPREME I SOFTVERA ZA PRAĆENJE BEZBEDNOSNIH PRETNJI U RAČUNARSKOJ MREŽI – JNMV-D BROJ 1/2019
Datum: 19.02.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA I IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA / 08.03.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 21.03.2019

NABAVKA KOLONA I HPLC I GC POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 4 PARTIJE, JNMV-D BROJ 5/2019
Datum: 01.02.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA I IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA / 20.02.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 06.03.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 08.03.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 1 i 4 / 12.03.2019

NABAVKA SOFTVERA ZA LABORATORIJSKU OPREMU – JNMV – D BROJ 4/2019
Datum: 01.02.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije/ 04.02.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 22.02.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 07.03.2019


NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA – U BROJ 2/2019
Datum: 31.01.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.02.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 04.03.2019

NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 6 PARTIJA- OZNAKA POSTUPKA OP- D BROJ 2/2019
Datum: 31.01.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
INVITATION TO BID
PUBLIC PROCUREMENT OF GOODS
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.03.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 16.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 17.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 17.04.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4,5,6 / 18.04.2019
ODLUKA O IZMENI UGOVORA – partija 4 / 13.11.2019


PREUZIMANJE I TRETMAN INFEKTIVNOG I POTENCIJALNO INFEKTIVNOG OTPADA JNMV – U BROJ 3/2019
Datum: 22.01.2019.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 11.02.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 07.03.2019


REKONSTRUKCIJA MIKROBIOLOGIJE, OZNAKA POSTUPKA – OP-R BROJ 1/2019
Datum: 28.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 14.01.2019
Pitanja i odgovori – 1/ 19.01.2019
Izmena konkursne dokumentacije/ 19.01.2019
Pitanja i odgovori – 2/ 23.01.2019
Izmena konkursne dokumentacije/ 23.01.2019
Pitanja i odgovori – 3/ 29.01.2019
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 11.02.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 12.03.2019

2018 - Javne nabavke - ARHIVA


OPREMANJE PROSTORA ZA ČAJNU KUHINJU JNMV – R BROJ 30/2018
Datum: 10.12.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 28.12.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 03.01.2019

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE- JNMV – D BROJ 29/2018
Datum: 22.11.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 13.12.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 04.01.2019

NABAVKA STRUČNIH ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, JNMV – U BROJ 28/2018
Datum: 22.11.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 10.12.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 24.12.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 25.12.2018

NABAVKA USLUGA IZNAJMLJIVANJA MAGACINSKOG PROSTORA ZA ČUVANJE ARHIVSKE GRAĐE I KONTROLNIH UZORAKA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA-OP-U BROJ 13/2018
Datum: 16.11.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 14.12.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 15.01.2019
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 01.02.2019

OPREMANJE PROSTORA ZA ČAJNU KUHINJU JNMV – R BROJ 27/2018
Datum: 02.11.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 21.11.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 27.11.2018

NABAVKA USLUGA OSIGURANJA ZAPOSLENIH, JNMV – U BROJ 26/2018
Datum: 31.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 31.10.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.11.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 12.12.2018

OPREMANJE PROSTORA ZA ČAJNU KUHINJU JNMV – R BROJ 25/2018
Datum: 02.10.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 18.10.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 24.10.2018

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OBLIKOVANA U 3 PARTIJE OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 24/2018
Datum: 27.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 01.10.2018
Pitanja i odgovori/ 04.10.2018
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 04.10.2018
Izmene konkursne dokumentacije / 04.10.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA – partije 1 i 3 / 18.10.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 2 / 18.10.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 2 / 24.10.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 07.11.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 09.11.2018

REKONSTRUKCIJA MIKROBIOLOGIJE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE OZNAKA POSTUPKA – OP – R BROJ 11/2018
Datum: 21.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1 / 08.10.2018
Pitanja i odgovori 2 / 19.10.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA/ 01.11.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA /14.11.2018

NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 2 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA OP- D BROJ 12/2018
Datum: 20.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija 2 / 20.11.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 1 / 20.11.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 1 /05.12.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 /28.12.2018

PRODAJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA – DRUGI KRUG
Datum: 18.09.2018.
preuzmite JAVNI POZIV
Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u opremu koja je predmet prodaje svakim radnim danom počev od objavljivanja oglasa u vremenu od 10 do 15 časova, uz prethodni dogovor sa zaposlenima u Agenciji za lekove i medicinska sredstva na telefon 011/3951 – 197

DIGITALIZACIJA REGULATORNIH POSLOVNIH PROCESA ZA HUMANE I VETERINARSKE LEKOVE OP – D BROJ 9/2018
Datum: 07.09.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 24.10.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 28.11.2018
ODLUKA O IZMENI UGOVORA / 23.09.2019
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE BROJ 01–325 od 23.09.2019./ 27.09.2019
ODLUKA O IZMENI UGOVORA / 27.09.2019

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, JNMV – U BROJ 23/2018
Datum: 22.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 27.08.2018
Pitanja i odgovori / 28.08.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 06.09.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 27.09.2018

OBNAVLJANJE LICENCI ZA NOD ANTIVIRUS, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 22/2018
Datum: 22.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 03.09.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 14.09.2018


NABAVKA LICENCI ZA MICROSOFT OZNAKA POSTUPKA JNMV – D 21/2018
Datum: 20.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije/ 23.08.2018
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/ 23.08.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 03.09.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 25.09.2018

PP – R BROJ 10/2018 – REKONSTRUKCIJA MIKROBIOLOGIJE
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 02.08.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OZNAKOM PP – R BROJ 10 REKONSTRUKCIJA MIKROBIOLOGIJE / 14.08.2018


NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENE AUTOMOBILE JNMV – D BROJ 19/2018
Datum: 08.08.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije/ 09.08.2018
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/ 09.08.2018
Pitanja i odgovori 1 / 14.08.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 23.08.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 05.09.2018

PRODAJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA
Datum: 24.07.2018.
preuzmite JAVNI POZIV
Zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u opremu koja je predmet prodaje svakim radnim danom počev od objavljivanja oglasa u vremenu od 10 do 15 časova, uz prethodni dogovor sa zaposlenima u Agenciji za lekove i medicinska sredstva na telefon 011/3951 – 197


ADAPTACIJA KANCELARIJA JNMV – R BROJ 18/2018
Datum: 11.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije/ 23.07.2018
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/ 23.07.2018
Pitanja i odgovori/ 24.07.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 31.07.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 08.08.2018

RAZVOJ I UNAPREĐENJE E-USLUGA – DIGITALNA TRANSFORMACIJA POSLOVNIH PROCESA U SEKTORU ZA MEDICINSKA SREDSTVA OP – D BROJ 8/2018
Datum: 09.07.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije – 1 / 13.07.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.08.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU /10.09.2018
ODLUKA O IZMENI UGOVORA / 17.01.2019

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARSKE MREŽE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 17/2018
Datum: 21.06.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 11.07.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 19.07.2018

NABAVKA HEMIKALIJA I LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, OBLIKOVANA U 6 PARTIJA – OP – D BROJ 5/2018
Datum: 21.06.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 25.06.2018
Pitanja i odgovori 2 i 3 / 06.07.2018
Pitanja i odgovori 4 / 09.07.2018
Pitanja i odgovori 5 / 11.07.2018
Pitanja i odgovori 6 / 17.07.2018
Pitanja i odgovori 7 / 19.07.2018
Pitanja i odgovori 8 / 23.07.2018
Izmena konkursne dokumentacije/ 23.07.2018
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/ 23.07.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.08.2018
ODLUKU O IZMENI ODLUKE – partija 3 / 31.08.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5 / 12.09.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 14.09.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 17.09.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4 / 17.09.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 i 6 / 18.09.2018

NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 4 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA – OP – D BROJ 2/2018
Datum: 13.06.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 25.06.2018
Pitanja i odgovori – 1 / 27.06.2018
Pitanja i odgovori – 2 / 29.06.2018
Pitanja i odgovori – 5 / 09.07.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA, partija 3 / 06.08.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 1, 2 i 4/ 06.08.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 1, 2 i 4/ 20.08.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 3 / 04.09.2018

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ZA VMWARE OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 16/2018
Datum: 22.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 06.06.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 22.06.2018

NABAVKA KNJIGA, STRUČNIH ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 27 PARTIJA- JNMV – D BROJ 13/2018
Datum: 18.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 22.05.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 06.06.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 1, 5 i 26 / 06.06.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 1, 5 i 26 / 12.06.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 20 i 27 / 14.06.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 6, 12, 14 i 18 / 15.06.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 2,3,4,7,8,9,10,11,11,13,15,16,17,19,21,22,23,24 i 25 / 18.06.2018

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 10 PARTIJA, OZNAKA POSTUPKA OP – U BROJ 6/2018
Datum: 16.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 1 i 8 / 09.07.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA, partije 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9 / 09.07.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA, partije 1 i 8 / 20.07.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2 / 27.07.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 4,6,7 i 9 /30.07.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 3 i 10 /01.08.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 5 / 02.08.2018

REKONSTRUKCIJA MIKROBIOLOGIJE, OZNAKA POSTUPKA – OP – R BROJ 7/2018
Datum: 15.05.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 28.05.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 11.07.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI OTVORENOG POSTUPKA / 23.07.2018

LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI,JNMV – U BROJ 12/2018
Datum: 27.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 30.04.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 09.05.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 23.05.2018

NABAVKA SERVERA ZA PABLIŠING U SISTEMU SUD, JNMV – D BROJ 8/2018
Datum: 26.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 18.05.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 15.06.2018

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I NOVIH TONERA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA, OTVORENI POSTUPAK, OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 3/2018
Datum: 23.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 06.06.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 28.06.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5/ 28.06.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2,3 i 4/ 02.07.2018

NABAVKA VMWARE LICENCI – JNMV – D BROJ 15/2018
Datum: 20.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 26.04.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 09.05.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 25.05.2018

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, JNMV – U BROJ 10/2018
Datum: 16.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 20.04.2018.
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE / 20.04.2018.
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 20.04.2018.
Pitanja i odgovori / 23.04.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 30.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 01.06.2018

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA-STOLICA – JNMV – D BROJ 6/2018
Datum: 12.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 04.05.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 21.05.2018

NABAVKA SOFTVERA ZA LABORATORIJSKU OPREMU- JNMV – D BROJ 4/2018
Datum: 05.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 20.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 10.05.2018

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ZA ORACLE, JNMV – U BROJ 14/2018
Datum: 02.04.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 18.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 14.05.2018

NABAVKA KOLONA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE- JNMV – D BROJ 11/2018
Datum: 22.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 13.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 25.04.2018


NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA U ORGANIZACIJI SLUŽBENIH PUTOVANJA RADI SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA – OP – U BROJ 4/2018
Datum: 22.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA/ 30.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 16.05.2018.

NABAVKA OBRAZACA ZA IZDAVANJE AKATA AGENCIJE – JNMV – D BROJ 5/2018
Datum: 22.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije – 1 / 23.03.2018
Pitanja i odgovori / 23.03.2018
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 23.03.2018
Pitanja i odgovori / 26.03.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 03.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 18.04.2018


NABAVKA USLUGA PREVOZA UZORAKA PO SISTEMU HLADNOG LANCA JNMV – U BROJ 9/2018
Datum: 21.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 28.03.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 03.04.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 11.04.2018


NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA – U BROJ 7/2018
Datum: 01.03.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 14.03.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 26.03.2018


NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA – U BROJ 3/2018
Datum: 09.02.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 21.02.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 27.02.2018

NABAVKA KOLONA I HPLC I GC POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 6 PARTIJA – D BROJ 2/2018
Datum: 29.01.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 30.01.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – partije 2 i 5 / 21.02.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA – partije 1, 3, 4 i 6 / 21.02.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partije 2 i 5 / 27.02.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 08.03.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 i 6 / 12.03.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4 / 15.03.2018

NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 7 PARTIJA- OZNAKA POSTUPKA OP- D BROJ 1/2018
Datum: 29.01.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
INVITATION TO BID
PUBLIC PROCUREMENT OF GOODS
Pitanja i odgovori / 01.03.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 19.03.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 13.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 13.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 23.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4 / 24.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 5,6,7 / 30.04.2018
ISPRAVKA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – / 19.06.2020


IZDAVANJE STRUČNE PUBLIKACIJE NACIONALNI REGISTAR LEKOVA ZA 2018. I 2019. GODINU JNMV – D BROJ 1/2018
Datum: 15.01.2018.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 31.01.2018
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA / 09.02.2018.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 23.02.2018.

2017 - Javne nabavke - ARHIVA


NABAVKA STRUČNIH ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, JNMV – U BROJ 24/2017
Datum: 19.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 29.12.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 2/ 11.01.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 1/ 16.01.2018

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 53 PARTIJA, OZNAKA POSTUPKA OP – U BROJ 9/2017
Datum: 12.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 15.12.2017
Pitanja i odgovori / 27.12.2017
Pitanja i odgovori / 29.12.2017
Pitanja i odgovori / 05.01.2018
Izmena konkursne dokumentacije – 1 / 05.01.2018
Pitanja i odgovori / 05.01.2018
Izmena konkursne dokumentacije – 2 / 09.01.2018
Pitanja i odgovori / 09.01.2018
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 09.01.2018
Pitanja i odgovori / 17.01.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA -1,8,10,11,12,15,16,18,20,21,22,23,24,25,31,37,40,41,42,43,46,47,48 i 52 / 05.03.2018
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 05.03.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE BROJ 1,8,10,11,12,15,16,18,20,21,22,23,24,25,31,37,40,41,42,43,46,47,48 i 52 / 21.03.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE BR.17,19,34,35 I 45/ 05.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA BR. 32/ 05.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE BR.14 I 32/ 05.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE BR. 49, 51, 53/ 11.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE BR.2,3,5,7,29,30,36,38 i 44/ 11.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA BR. 9/ 12.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE BR. 4,13,28,32A,39,50 / 16.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE BR. 26,27/ 18.04.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA BR. 6/ 23.04.2018

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA HARDVERA EMC STORAGE, JNMV – U BROJ 21/2017
Datum: 12.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 14.12.2017
Izmena konkursne dokumentacije/ 15.12.2017
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava/ 15.12.2017
Izmena konkursne dokumentacije – 1/ 15.12.2017
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava – 1/ 15.12.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 28.12.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 29.01.2018


LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI, JNMV – U BROJ 23/2017
Datum: 06.12.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 11.12.2017
Izmena konkursne dokumentacije / 14.12.2017
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava / 14.12.2017
Izmena konkursne dokumentacije – 1/ 15.12.2017
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava -1/ 15.12.2017
Izmena konkursne dokumentacije – 2/ 18.12.2017
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava -2/ 18.12.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 29.12.2017
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA/ 04.01.2018
OBAVEŠTENJE O ODLUCI REPUBLIČKE KOMISIJE / 06.03.2018
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 13.03.2018
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 21.03.2018

NABAVKA VODE ZA PIĆE – JNMV – D BROJ 22/2017
Datum: 06.11.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 27.11.2017
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA / 04.12.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 21.03.2018
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 04.04.2018

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE – JNMV – D BROJ 20/2017
Datum: 31.10.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 03.11.2017
Pitanja i odgovori / 06.11.2017
Pitanja i odgovori / 07.11.2017
Pitanja i odgovori / 08.11.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 20.11.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 11.12.2017

NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 5 PARTIJA, OP – D BROJ 7/2017
Datum: 28.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 04.09.2017
Pitanja i odgovori / 06.09.2017
Pitanja i odgovori / 08.09.2017
Pitanja i odgovori / 11.09.2017
Pitanja i odgovori / 14.09.2017
Pitanja i odgovori / 20.09.2017
Pitanja i odgovori / 25.09.2017
Pitanja i odgovori / 27.09.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA – partija 1,2,3,5 / 24.10.2017
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 4 / 24.10.2017
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 4 / 06.11.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 21.11.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 23.11.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 ii 5 / 28.11.2017

NABAVKA I OBNAVLJANJE LICENCI OBLIKOVANA U 3 PARTIJE, JNMV – D BROJ 18/2017
Datum: 22.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 05.09.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 i 3/ 21.09.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 25.09.2017

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE PROSTORIJA I DVORIŠTA AGENCIJE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE, OTVORENI POSTUPAK, JAVNA NABAVKA br. OP – U 8/2017
Datum: 18.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 31.08.2017
Pitanja i odgovori / 01.09.2017
Pitanja i odgovori / 01.09.2017
Izmena konkursne dokumentacije / 01.09.2017
Pitanja i odgovori / 04.09.2017
Izmena konkursne dokumentacije 1 / 04.09.2017
Pitanja i odgovori / 06.09.2017
Pitanja i odgovori / 08.09.2017
Izmena konkursne dokumentacije 2 / 08.09.2017
Pitanja i odgovori / 11.09.2017
Izmena konkursne dokumentacije 3 / 11.09.2017
Pitanja i odgovori / 18.09.2017
Pitanja i odgovori / 21.09.2017
Obaveštenje o produženju roka / 21.09.2017
Izmena konkursne dokumentacije 5 / 21.09.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 04.10.2017
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA – partija 1/ 11.10.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 24.10.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 27.10.2017
ODLUKA O IZMENI UGOVORA – partija 1/ 18.01.2018
ODLUKA O IZMENI UGOVORA – partija 2/ 18.01.2018
ODLUKA O IZMENI UGOVORA – partija 1/ 29.01.2018
ODLUKA O IZMENI UGOVORA – partija 2/ 29.01.2018
ODLUKU O IZMENI UGOVORA – partija 2/ 21.01.2019
ODLUKA O IZMENI UGOVORA – partija 1/ 24.01.2019
ODLUKA O IZMENI UGOVORA – partija 1 / 20.01.2019
ODLUKA O IZMENI UGOVORA – partija 2 / 20.01.2019

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARSKE MREŽE OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 19/2017
Datum: 17.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 29.08.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 11.09.2017

NABAVKA DODATNIH VMWARE LICENCI ZA VSPHERE I VMWARE NSX LICENCI OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 17/2017
Datum: 04.08.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 17.08.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 08.09.2017

NABAVKA HP BLADE SERVERI – UPGRADE OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 14/2017
Datum: 27.07.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 10.08.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 24.08.2017

NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA U ORGANIZACIJI SLUŽBENIH PUTOVANJA RADI SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA – OP – U BROJ 6/2017
Datum: 05.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 07.06.2017
ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA / 18.07.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA / 11.08.2017

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ZA VMWARE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 16/2017
Datum: 02.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 13.06.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 28.06.2017


NABAVKA SOFTVERA ZA LABORATORIJSKU OPREMU, OBLIKOVANA U 2 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA – JNMV – D BROJ 13/2017
Datum: 02.06.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 08.06.2017
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 21.06.2017
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 27.06.2017

NABAVKA USLUGE RECIKLIRANJA TONERA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 12/2017
Datum: 30.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 01.06.2017
Pitanja i odgovori / 02.06.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 13.06.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 27.06.2017

REKONSTRUKCIJA MIKROBIOLOGIJE OZNAKA POSTUPKA – OP – R BROJ 5/2017
Datum: 22.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 07.06.2017
Izmena konkursne dokumentacije/ 22.06.2017
Pitanja i odgovori / 22.06.2017
Pitanja i odgovori / 26.06.2017
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 26.06.2017
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 07.07.2017

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA I KANCELARIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 4 PARTIJE, JNMV – D BROJ 6/2017
Datum: 03.05.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 09.05.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 29.05.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 15.06.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1 i 2 / 19.06.2017
ODLUKU O DELIMIČNOM STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE BROJ 01 –201 OD 29.05.2017. GODINE, ZA PARTIJU BROJ 4 / 04.08.2017
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 4 / 11.08.2017

NABAVKA HEMIKALIJA I LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, OBLIKOVANA U 6 PARTIJA – OP D BROJ 4/2017
Datum: 28.04.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 17.05.2017
Izmena konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori / 23.05.2017
Pitanja i odgovori / 25.05.2017
Pitanja i odgovori / 29.05.2017
Pitanja i odgovori / 30.05.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 21.06.2017
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA / 21.06.2017
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA, partija 3 i 4 / 03.07.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 1 / 13.07.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 5 / 13.07.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 2 / 14.07.2017
4OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 4A / 20.07.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 6 / 20.07.2017

NABAVKA DISKOVA ZA STORAGE, JNMV – D BROJ 9/2017
Datum: 28.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 11.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 11.05.2017

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ZA ORACLE, JNMV – U BROJ 8/2017
Datum: 27.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 03.04.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 11.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 09.05.2017

NABAVKA KNJIGA, STRUČNIH ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 27 PARTIJA- JNMV – D BROJ 10/2017
Datum: 17.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 20.03.2017
Pitanja i odgovori / 23.03.2017
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA- PARTIJE 2,7 / 7.04.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 07.04.2017
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – PARTIJE 2,7 / 21.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE 1, 3, 4, 27/ 27.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE 5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,25,26 /27.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJE 10,20,21,22,23,24/28.04.2017

NABAVKA USLUGA PREVOZA UZORAKA PO SISTEMU HLADNOG LANCA JNMV – U BROJ 7/2017
Datum: 16.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 03.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 13.04.2017

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I NOVIH TONERA, OBLIKOVANA U 5 PARTIJA – OP – D BROJ 3/2017
Datum: 02.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE/ 20.03.2017
Pitanja i odgovori / 22.03.2017
Pitanja i odgovori / 31.03.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 28.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5 / 18.05.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1,2,3,4 / 19.05.2017

NABAVKA OBRAZACA ZA IZDAVANJE AKATA AGENCIJE – D BROJ 2/2017
Datum: 01.03.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 16.03.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 07.04.2017

NABAVKA MATERIJALA ZA LAL TEST, JNMV – D BROJ 4/2017
Datum: 03.02.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 09.02.2017
Pitanja i odgovori / 10.02.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 21.02.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 07.03.2017

NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 3/2017
Datum: 25.01.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 13.02.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 20.03.2017


NABAVKA USLUGE KVALIFIKACIJE I ETALONIRANJA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 23 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA OP- U BROJ 2/2017
Datum: 12.01.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 19.01.2017
Pitanja i odgovori / 23.01.2017
Pitanja i odgovori / 03.02.2017
Pitanja i odgovori / 06.02.2017
Pitanja i odgovori / 09.02.2017
Pitanja i odgovori / 13.02.2017
Pitanja i odgovori / 14.02.2017
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – PARTIJA 2,13/ 17.03.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 17.03.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 17, 18, 19/ 30.03.2017
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA- PARTIJA 2,13, 16 / 31.03.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 8 / 13.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 6/ 19.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 10/ 19.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 15/ 19.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 23/ 19.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA21/ 20.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 7,9,12,14,20/ 20.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1,3,11,22/ 24.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 5/ 25.04.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 4/ 11.05.2017

NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA- OZNAKA POSTUPKA OP- D BROJ 1/2017
Datum: 10.01.2017.
Poziv za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda na engleskom jeziku
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija na engleskom jeziku
Pitanja i odgovori / 26.01.2017
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE/ 01.02.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 21.02.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 06.03.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3, 4, 5/ 16.03.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1a/ 17.03.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 22.03.2017

2016 - Javne nabavke / arhiva

1. Plan javnih nabavki – 2016


NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA SUD SLA- OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 8/2016
Datum: 30.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 20.01.2017
Pitanja i odgovori/ 25.01.2017
ODLUKA O DODELI UGOVORA /08.02.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 14.03.2017
LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI, JNMV – U BROJ 30/2016
Datum: 15.12.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 23.12.2016
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/23.12.2016
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE/ 23.12.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA /10.01.2017
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 24.01.2017
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I PERIFERIJA ZA RAČUNARE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D 27/2016
Datum: 29.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 05.12.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA /19.12.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 10.01.2017
NABAVKA STRUČNIH ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, JNMV – U BROJ 29/2016
Datum: 28.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /14.12.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 28.12.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 06.01.2017.
NABAVKA VODE ZA PIĆE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 31/2016
Datum: 25.11.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /06.12.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 22.12.2016.
NABAVKA OKRUŽENJA ZA BACKUP, JNMV – D BROJ 26/2016
Datum: 27.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 18.11.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 07.12.2016.
NABAVKA USLUGA ČUVANJE, NEGE LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA, PRANJE I DEZINFEKCIJA KAVEZA ZA ŽIVOTINJE I ODRŽAVANJE ČISTOĆE PROSTORA ZA SMEŠTAJ LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA, JNMV – U BROJ 28/2016
Datum: 14.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 19.10.2016
Izmena konkursne dokumentacije /19.10.2016
Obaveštenje o produženju roka/ 19.10.2016
Pitanja i odgovori/ 20.10.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA /04.11.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/23.11.2016
IZRADA NADSTREŠNICA ZA AUTOMOBILE, JNMV – R BROJ 25/2016
Datum: 13.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 20.10.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA /01.11.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/18.11.2016
NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARSKE MREŽE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 24/2016
Datum: 03.10.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /19.10.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/09.11.2016
NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 5 PARTIJA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 20/2016
Datum: 23.09.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/04.10.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA – PARTIJA 1,2,3/ 10.11.2016
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – PARTIJA 4,5/10.11.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 2,3/06.12.2016
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA za partiju 4 i 5/ 07.12.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1/ 09.12.2016
NABAVKA ODRŽAVANJA ERP-a, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 21/2016
Datum: 12.09.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /28.09.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/13.10.2016
NABAVKA USLUGA OBEZBEĐENJA LICA, ZGRADA, DVORIŠTA I OSTALE IMOVINE NARUČIOCA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 23/2016
Datum: 09.09.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /23.09.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/10.10.2016
ODLUKA O IZMENI UGOVORA /29.01.2018
ODLUKA O IZMENI UGOVORA /24.01.2019
NABAVKA USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – BROJ 22/2016
Datum: 02.09.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /23.09.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 07.10.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – za partiju 2/19.10.2016
NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 16/2016
Datum: 08.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /26.07.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 16.08.2016
NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI EMC, MYPROCESS i ADLIB, OP–U BROJ 5/2016
Datum: 06.07.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije /10.08.2016
Obaveštenje o produženju roka/ 10.08.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA /13.09.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 19.10.2016
NABAVKA AGREGATA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – R BROJ 15/2016
Datum: 30.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 06.07.2016
Pitanja i odgovori/ 07.07.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 27.07.2016
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA/ 02.08.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 19.09.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 08.11.2016
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE – OP-D- U BROJ 7/2016
Datum: 29.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 10.08.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 02.09.2016
IZRADA ENTERIJERA ULAZNOG HOLA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – R BROJ 18/2016
Datum: 22.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Detaljnije o izradi ENTERIJERA ULAZNOG HOLA
Ulazni hol (pdf format)
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 19.07.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 05.08.2016
NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA U ORGANIZACIJI SLUŽBENIH PUTOVANJA RADI SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA – OP – U BROJ 4/2016
Datum: 20.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije /24.06.2016
Pitanja i odgovori/ 29.06.2016
ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA /17.08.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU/07.09.2016.
NABAVKA KOLONA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 14/2016
Datum: 17.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /17.06.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – za partiju 2 i 5/26.07.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – za partiju 3/28.07.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – za partiju 1/03.08.2016.
NABAVKA I ODRŽAVANJE LICENCI VMWARE OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 17/2016
Datum: 13.06.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/17.06.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 01.07.2016
NABAVKA HEMIKALIJA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 13/2016
Datum: 23.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /17.06.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/06.07.2016.
NABAVKA USLUGE RECIKLIRANJA TONERA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 12/2016
Datum: 20.05.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /17.06.2016.
ODLUKA O ZAKLJUČENOM UGOVORU /11.07.2016.


NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 7/2016
Datum: 25.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/28.04.2016
Izmena konkursne dokumentacije /28.04.2016
Izmena konkursne dokumentacije /04.05.2016
Obaveštenje o produženju roka/ 04.05.2016.
Pitanja i odgovori/ 04.05.2016.
Pitanja i odgovori/ 05.05.2016.
Pitanja i odgovori/ 09.05.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA /20.05.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/18.07.2016.
NABAVKA LICENCI OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 9/2016
Datum: 20.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /10.05.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/30.05.2016.
NABAVKA RAČUNARSKE OPREME – SERVERI, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 8/2016
Datum: 01.04.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
IZMENA konkursne dokumentacije/ 04.04.2016.
IZMENA konkursne dokumentacije/ 08.04.2016.
Obaveštenje o produženju roka/ 08.04.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA /27.04.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/17.05.2016.
NABAVKA ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 9 PARTIJA OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 10/2016
Datum: 25.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/30.03.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA /14.04.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/05.05.2016.


IZMENA POSTOJEĆEG PROFILA INFORMACIONOG SISTEMA SUD I NJEGOVA INTEGRACIJA SA PORTALOM E UPRAVE U OKVIRU PROJEKTA “E – PODNOŠENJE ZAHTEVA KLIJENATA“ – OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 11/2016
Datum: 22.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA /15.04.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/16.05.2016.

Nabavka usluga prevoza uzoraka po sistemu hladnog lanca JNMV – U BROJ 6/2016
Datum: 14.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/04.04.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/21.04.2016.NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA INSTALACIJA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE – 5/2016
Datum: 10.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/18.03.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA/04.04.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1 /21.04.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2 /22.04.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA/25.05.2016.

NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA OBLIKOVANOG U 6 PARTIJA – OP – D 2/2016
Datum: 3.03.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 16.03.2016.
Pitanja i odgovori/ 28.03.2016.
IZMENA konkursne dokumentacije/ 29.03.2016.
Pitanja i odgovori/ 30.03.2016.
Pitanja i odgovori/ 01.04.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA/17.05.2016.
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA za partiju 4/ 17.05.2016.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA za partiju 4/ 09.06.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partiju 1, 2, 5/ 09.06.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partiju 6/ 14.06.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partiju 3/ 14.06.2016.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA za partiju 4/ 11.07.2016.

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA PIS-a – OP- U 1/2016-
Datum: 25.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 03.03.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA/ 08.04.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/26.04.2016.

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 3 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 3/2016
Datum: 23.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 02.03.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA/25.04.2016
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/16.05.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3/18.05.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/19.05.2016.Nabavka usluga unapređenja PIS-a – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 4/2016
Datum: 18.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/4.03.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/17.03.2016.NABAVKA KNJIGA OBLIKOVANA U 21 PARTIJU – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 1/2016
Datum: 08.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije – 17.02.2016
ODLUKA O DODELI UGOVORA/4.03.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(partija broj 13)/15.03.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU(partije broj 1-12 i 14-21)/17.03.2016.
NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA – OZNAKA POSTUPKA JNMV- U BROJ 2/2016
Datum: 05.02.2016.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/24.02.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/10.03.2016.

NABAVKA LICENCI HP MDS 8/12c Switch 12-port Upgrade LTU – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 32/2015
Datum: 30.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
ODLUKA O DODELI UGOVORA/28.01.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/12.02.2016.

2015 - Javne nabavke / arhiva


IZMENA POSTOJEĆEG PROFILA INFORMACIONOG SISTEMA SUD I NJEGOVA INTEGRACIJA SA PORTALOM E-UPRAVE U OKVIRU PROJEKTA “E–PODNOŠENJE ZAHTEVA KLIJENATA“ OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 33/2015
Datum: 29.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka/ 20.01.2016.
Odluka o obustavi postupka / 22.02.2016.
Obaveštenje o obustavi postupka / 29.02.2016.


NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 6 PARTIJA- OZNAKA POSTUPKA OP- D BROJ 11/2015
Datum: 11.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
REQUEST FOR PROPOSAL
Konkursna dokumentacija
PROCUREMENT OF LABORATORY MATERIALS
Izmena konkursne dokumentacije/ 25.12.2015
Pitanja i odgovori/ 30.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije/ 11.01.2016
Pitanja i odgovori/ 13.12.2016.
Pitanja i odgovori/ 14.12.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA/03.02.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3/23.02.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/24.02.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 4,5 i 6 / 25.02.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/25.02.2016.


NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE, OBLIKOVANA U 4 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 31/2015
Datum: 09.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije / 10.12.2015
Pitanja i odgovori/ 15.12.2015.
Izmena konkursne dokumentacije 2 / 18.12.2015
Obaveštenje o produženju roka / 18.12.2015
ODLUKA O DODELI UGOVORA/13.01.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/28.01.2016.


NABAVKA ČASOPISA I BAZA PODATAKA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 30/2015
Datum: 04.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 11.12.2015.
ODLUKA O DODELI UGOVORA/23.12.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/08.01.2016.


NABAVKA USLUGA IZNAJMLJIVANJA MAGACINSKOG PROSTORA ZA ČUVANJE ARHIVSKE GRAĐE I KONTROLNIH UZORAKA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA – OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 6/2015
Datum: 02.12.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 24.12.2015./a>
Pitanja i odgovori/ 05.01.2016.
Pitanja i odgovori/ 08.01.2016.
ODLUKA O DODELI UGOVORA/28.01.2016.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/23.02.2016.


LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 29/2015
Datum: 02.11.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune / 03.11.2015
ODLUKA O DODELI UGOVORA/27.11.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/11.12.2015.


NABAVKA VODE ZA PIĆE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 28/2015
Datum: 20.10.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune / 23.10.2015
Obaveštenje o produženju roka / 23.10.2015
ODLUKA O DODELI UGOVORA/06.11.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/27.11.2015.


NABAVKA STORIDŽ SISTEMA, PROŠIRENJA BEKAP KAPACITETA I PRATEĆIH USLUGA OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 5/2015
Datum: 02.10.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Tehnička dokumentacija
POJAŠNJENJE konkursne dokumentacije/ 19.10.2015
Pitanja i odgovori/ 26.10.2015.
Pitanja i odgovori/ 29.10.2015.
ODLUKA O DODELI UGOVORA/20.11.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/10.12.2015.


NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OBLIKOVANA U 3 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 26/2015
Datum: 02.10.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka / 06.10.2015
Pitanja i odgovori 1 / 06.10.2015.
Izmena konkursne dokumentacije / 06.10.2015
Pitanja i odgovori 2 / 09.10.2015.
Pitanja i odgovori 3 / 12.10.2015.
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 30.10.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/24.11.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3/24.11.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/25.11.2015.


ČUVANJE, NEGA LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA, PRANJE I DEZINFEKCIJA KAVEZA ZA ŽIVOTINJE I ODRŽAVANJE ČISTOĆE PROSTORA ZA SMEŠTAJ LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA – OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 25/2015
Datum: 01.10.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA/02.11.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/09.11.2015.


NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJE RAČUNARSKE MREŽE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 24/2015
Datum: 18.09.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1 / 21.09.2015.
Pitanja i odgovori 2 / 22.09.2015.
Pitanja i odgovori 3 / 24.09.2015.
ODLUKA O DODELI UGOVORA / 07.10.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/22.10.2015.


NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA U ORGANIZACIJI SLUŽBENIH PUTOVANJA RADI SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA, JNMV 27/2015
Datum: 18.09.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 21.09.2015.
IZMENA konkursne dokumentacije/ 25.09.2015.
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE/ 25.09.2015.
ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA / 06.10.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU / 20.10.2015.


NABAVKA USLUGA OBEZBEĐENJA ZGRADE OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 22/2015
Datum: 04.09.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 08.09.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/06.10.2015.


IZRADA VIEW-a STATUS ZAHTEVA U SUD-u OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 21/2015
Datum: 17.08.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/18.09.2015.


ADAPTACIJA ULAZNOG HOLA OZNAKA POSTUPKA JNMV – R BROJ 23/2015
Datum: 14.08.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o dodeli ugovora/18.09.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/02.10.2015.


NABAVKA USLUGA REKVALIFIKACIJE LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 5 PARTIJA OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 20/2015
Datum: 21.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 27.07.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1, 2 i 3/ 02.09.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4/ 02.09.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5/ 08.09.2015.


NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 3 PARTIJE OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 9/2015
Datum: 21.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 14.08.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 07.10.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENE AUTOMOBILE OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 15/2015
Datum: 13.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije/ 15.07.2015
Pitanja i odgovori/ 27.07.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 04.09.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA ODRŽAVANJA I PROŠIRENJA ERP–a OBLIKOVANA U DVE PARTIJE OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 19/2015
Datum: 08.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 18.08.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA VMWARE VSPHERE WITH OPERATIONS MANAGEMENT STANDARD FOR 1 PROCESSOR OZNAKA POSTUPKA JNMV- D BROJ 18/2015
Datum: 01.07.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 30.07.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA KOLONA OZNAKA POSTUPKA JNMV – D 17/2015
Datum: 25.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije / 26.06.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 30.07.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 18 PARTIJA OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 2/2015
Datum: 19.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 26.06.2015.
Pitanja i odgovori/ 02.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 03.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 08.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 09.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 10.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 14.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 15.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 17.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 21.07.2015.
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA/ 23.07.2015
Pitanja i odgovori/ 27.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 28.07.2015.
Pitanja i odgovori/ 31.07.2015.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – za partiju 18/ 19.10.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 1 i 8
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partije 9, 10, 11 i 12/ 02.11.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 17/ 02.11.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 4/ 02.11.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 3, 14, 15, 16 / 03.11.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 5, 13/ 03.11.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2/ 04.11.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 6/ 10.11.2015
Odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, partija 7 / 26.11.2015
Obaveštenje o produženju roka, partija 7/ 27.11.2015
Pitanja i odgovori/ 02.12.2015.
Pitanja i odgovori/ 10.12.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 7/ 18.01.2016


Naziv javne nabavke: GRAĐEVINSKI RADOVI ZA POSTAVLJANJE KLIMATIZACIJE I CENTRALNE VENTILACIJE U FIZIČKO-HEMIJSKOJ LABORATORIJI U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE
OZNAKA POSTUPKA JNMV – R BROJ 13/2015
Datum: 19.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 26.06.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 29.07.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 7/2015
Datum: 16.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 28.08.2015.


2015 - Javne nabavke / arhiva

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ZBRINJAVANJA (PREUZIMANJE I IZVOZ) FARMACEUTSKOG OTPADA, OZNAKA POSTUPKA JNMV-U 16/2015
Datum: 15.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 22.07.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA ODRŽAVANJA I PROŠIRENJA ERP–a OBLIKOVANA U DVE PARTIJE OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 12/2015
Datum: 09.06.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka/ 06.07.2015


Naziv javne nabavke: IZDAVANJE FARMAKOTERAPIJSKOG VODIČA BROJ 6, POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI, JNMV – D BROJ 1/2015
Datum: 27.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
IZMENA konkursne dokumentacije/ 01.06.2015.
Pitanja i odgovori / 05.06.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 04.08.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA LICENCI OBLIKOVANA U 3 PARTIJE OZNAKA POSTUPKA JNMV – D 14/2015
Datum: 19.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 21.05.2015.
Pitanja i odgovori / 26.05.2015.
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 3 / 29.06.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1 i 2 / 06.07.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA HEMIKALIJA I KOLONA OBLIKOVANA U DVE PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 7/2015
Datum: 07.05.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 08.05.2015.
Pitanja i odgovori / 11.05.2015.
IZMENA konkursne dokumentacije / 11.05.2015.
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 11.05.2015.
Pitanja i odgovori / 15.05.2015.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA, partija 2 / 18.06.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1 / 22.06.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA INSTALACIJA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA BROJ JNMV – U 11/2015
Datum: 14.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 17.04.2015.
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE / 17.04.2015.
Pitanja i odgovori / 23.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 26.05.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I NOVIH TONERA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA, OTVORENI POSTUPAK, OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 4/2015
Datum: 08.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 16.04.2015.
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 04.05.2015.
IZMENA konkursne dokumentacije / 04.05.2015.
Pitanja i odgovori / 08.05.2015.
Pitanja i odgovori / 13.05.2015.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 2, 3 i 4/ 22.06.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 24.06.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5 / 25.06.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA KNJIGA OBLIKOVANA U 23 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 9/2015
Datum: 08.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 17.04.2015.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 2/ 07.05.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 23 / 07.05.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – za partije broj 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 i 22 / 08.05.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – za partije broj 1, 5, 6, 16, 17, 19 i 20 / 15.05.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA PREVOZA UZORAKA PO SISTEMU HLADNOG LANCA OBLIKOVANA U DVE PARTIJE OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 3/2015
Datum: 03.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 08.05.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGE RECIKLIRANJA TONERA OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 10/2015
Datum: 01.04.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 08.05.2015.

Naziv javne nabavke: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – NABAVKA OBRAZACA ZA IZDAVANJE AKATA AGENCIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 8/2015
Datum: 24.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 07.05.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 6/2015
Datum: 04.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 09.04.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA DELOVA ZA HP BLADE SERVERE I CISCO SWITCH WS-C3750X-24T-S OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 5/2015
Datum: 03.03.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 06.03.2015.
Pitanja i odgovori / 10.03.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 14.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 16.04.2015.

Naziv javne nabavke: JAVNA NABAVKA DODATNIH RADOVA KOJI NISU BILI UKLJUČENI U TEHNIČKU SPECIFIKACIJU OTVORENOG POSTUPKA VOĐENOG POD OZNAKOM OP – D 6/2014 ZA PARTIJU BROJ 3 – NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA ZAMENU KROVOVA NA ZGRADAMA AGENCIJE, PREGOVARAČKI POSTUPAK PP – U BROJ 3/2015
Datum: 02.03.2015.
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O DONOŠENJU ODLUKE O DODELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU / 01.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 16.04.2015.

Naziv javne nabavke: PROŠIRENJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE REGULATORNOM DOKUMENTACIJOM, OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 1/2015
Datum: 25.02.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 18.05.2015


Naziv javne nabavke: NABAVKA HPLC I GC POTROŠNOG MATERIJALA, OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 2/2015
Datum: 25.02.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena modela Ugovora / 27.02.2015

Pitanja i odgovori / 27.02.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 31.03.2015.


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGE RECIKLIRANJA TONERA OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 4/2015
Datum: 25.02.2015.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena / 27.02.2015.
Pitanja i odgovori / 04.03.2015.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA / 24.03.2015

2014 - Javne nabavke / arhiva

1. Realizovane javne nabavke – 2014


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA OBLIKOVANA U DVE PARTIJE OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 32/2014 – ODRŽAVANJE HARDVERA EMC STORAGE I PRODUŽENJE PROIZVOĐAČKE GARANCIJE ZA UREĐAJ ZA ARHIVIRANJE EMC CENTERA
Datum: 22.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 06.02.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 06.02.2015.

Naziv javne nabavke:NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI ADLIB I MYPROCESS OBLIKOVANA U DVE PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 31/2014
Datum: 18.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 27.01.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 45 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 12/2014
Datum:16.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 26.12.2014
Izmena I / 26.12.2014
Pitanja i odgovori / 15.01.2015
Pitanja i odgovori / 19.01.2015
Izmena II / 19.01.2015
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA / 19.01.2015
Pitanja i odgovori / 26.01.2015
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE BROJ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 20A, 20B, 20V, 23, 26, 27, 28, 36A, 41, 42 i 43/ 27.03.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3, 16, 17, 29, 33, 38, 39A i 44 / 06.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 11/ 06.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 40/ 06.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 19a/ 06.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 24, 25,34,36/ 06.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2, 2A, 6, 15, 21, 22, 30, 31, 32, 37, 39 i 45/ 06.04.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 18 i 35/ 09.04.2015.

Naziv javne nabavke: LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 28/2014
Datum: 08.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 11.12.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 21.01.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA HARDVERA I SOFTVERA OBLIKOVANA U 4 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 16/2014
Datum: 04.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 12.01.2015
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 1/ 26.02.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 2/ 26.02.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, partija 3/ 26.02.2015.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA, partija 4/ 26.02.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA ČASOPISA I BAZA PODATAKA, oblikovana u 4 partije – OZNAKA POSTUPKA JNMV- D BROJ 20/2014
Datum: 02.12.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 26.12.2014.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 31.12.2014.

Naziv javne nabavke: NABAVKA SOFTVERA ZA BACKUP – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 27/2014
Datum: 21.11.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 27.11.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 20.01.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPE STRUČNIH PUBLIKACIJA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE OBLIKOVANA PO PARTIJAMA – OZNAKA POSTUPKA OP – U BROJ 10/2014
Datum: 07.11.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partije 1 i 4/ 20.01.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2,3 / 04.03.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA U ORGANIZACIJI SLUŽBENIH PUTOVANJA OZNAKA POSTUPKA OP – U BROJ 17/2014
Datum: 06.11.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 28.01.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA OBLIKOVAN U 6 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 14/2014
Datum: 04.11.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune / 12.11.2014
Pitanja i odgovori / 12.11.2014
Pitanja i odgovori / 28.11.2014
Pitanja i odgovori / 28.11.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 1 i 2/ 04.02.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4/ 05.02.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3/ 05.02.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 5, 6/ 06.02.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE PROSTORIJA I DVORIŠTA AGENCIJE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA OP – U BROJ 11/2014
Datum: 24.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 05.11.2014
Pitanja i odgovori / 07.11.2014
Pitanja i odgovori / 17.11.2014
Pitanja i odgovori / 17.11.2014
Pitanja i odgovori / 28.11.2014
Pitanja i odgovori / 28.11.2014
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA/ 29.12.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 13.01.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 23.02.2015.
ODLUKU O IZMENI UGOVORA BR. 03-2 OD 08.01.2015. / 28.03.2017.

Naziv javne nabavke: NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVAN U 13 PARTIJA- OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 13/2014
Datum: 20.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 05.11.2014
Pitanja i odgovori / 07.11.2014
Izmene i dopune / 07.11.2014
Pitanja i odgovori / 12.11.2014
Pitanja i odgovori / 17.11.2014
Izmene i dopune / 18.11.2014
Pitanja i odgovori / 20.11.2014
Izmene i dopune / 20.11.2014
Pitanja i odgovori / 25.11.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 10, 11, 12 / 9.01.2015.
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partije 2, 3, 4, 7, 9 i 14 / 12.01.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 20.01.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 8/ 21.01.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partije 5 i 6/ 21.01.2015.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 13/ 29.01.2015.

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OBLIKOVANA U 3 PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 30/2014
Datum: 16.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 20.10.2014
Pitanja i odgovori / 20.10.2014
Pitanja i odgovori / 22.10.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 21.11.2014.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3/ 24.11.2014.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 28.11.2014.

Naziv javne nabavke: USLUGA REPREZENTACIJE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE, OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 29/2014
Datum: 16.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 17.11.2014.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 26.11.2014.

Naziv javne nabavke: JAVNA NABAVKA – ČUVANJE, NEGA LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA, PRANJE I DEZINFEKCIJA KAVEZA ZA ŽIVOTINJE I ODRŽAVANJE ČISTOĆE PROSTORA ZA SMEŠTAJ LABORATORIJSKIH ŽIVOTINJA, JAVNA NABAVKA JNMV – U BR. 26/2014
Datum: 16.10.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 20.11.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA AGREGATA – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 25/2014
Datum: 19.09.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 18.11.2014.
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE – PP- D 9/2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 13.08.2014.
Naziv javne nabavke: PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE KLIMATIZACIJE I CENTRALNE VENTILACIJE U FIZIČKO–HEMIJSKOJ LABORATORIJI AGENCIJE ZA LEKOVE – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 7/2014
Datum: 12.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 17.09.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 26.12.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJE RAČUNARSKE MREŽE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 23/2014
Datum: 12.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 20.08.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 13.10.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA LICENCI MY PROCESS SA DOCUMENTUM (PLATFORM BUNDLE I CUSTOM CLIENT LICENCE) – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 24/2014
Datum: 06.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 09.10.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA SA UGRADNJOM MATERIJALA ZA PROTIVPOŽARNE PUTEVE OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 22/2014
Datum: 06.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 24.09.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA OBEZBEĐENJA ZGRADE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 21/2014
Datum: 06.08.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 09.10.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA POSREDOVANJA PRI KUPOVINI PREVOZNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVO
OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 16/2014
Datum: 31.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 29.08.2014
Naziv javne nabavke: JNMV – U BROJ 19/2014 – NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA INSTALACIJA OBLIKOVANA U 2 PARTIJE
Datum: 23.07.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori /31.07.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 23.09.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE – JNMV – U BR. 15/2014
Datum: 30.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori /03.07.2014
Pitanja i odgovori /03.07.2014
Pitanja i odgovori /04.07.2014
Pitanja i odgovori /07.07.2014
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA /01.08.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 16.10.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ERP-a – OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 13/2014
Datum: 24.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 07.08.2014
Naziv javne nabavke: IMPLEMENTACIJA STANDARDA ISO 27001 – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 7/2014
Datum: 13.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori /20.06.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 23.09.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OBLIKOVANA U 3 PARTIJE OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 17/2014
Datum: 13.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori /18.06.2014
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA /19.06.2014
Naziv javne nabavke: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – NABAVKA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU LABORATORIJA – OZNAKA POSTUPKA JNMV- D broj 9/2014
Datum: 03.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 27.06.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA LICENCI MY PROCESS SA DOCUMENTUM (PLATFORM BUNDLE I CUSTOM CLIENT LICENCE) – OZNAKA POSTUPKA JNMV- D broj 12/2014
Datum: 03.06.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 03.07.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ZBRINJAVANJA (PREUZIMANJE I IZVOZ) FARMACEUTSKOG OTPADA – OZNAKA POSTUPKA JNMV- U BROJ 6/2014 –
Datum: 28.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 05.06.2014
Pitanja i odgovori / 20.06.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 16.07.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA SA UGRADNJOM MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE OBLIKOVANA U TRI PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 6/2014
Datum: 28.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 2/ 28.07.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 i 3/ 07.08.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA LICENCI, oblikovana u 4 partije – OZNAKA POSTUPKA JNMV- D BROJ 8/2014
Datum: 26.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 29.05.2014
Pitanja i odgovori / 02.06.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 25.06.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA SLUŽBENOG AUTOMOBILA – OZNAKA POSTUPKA JNMV- D BROJ 14/2014
Datum: 21.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 28.05.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 25.06.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA KNJIGA, oblikovana u 32 partije – OZNAKA POSTUPKA JNMV- D BROJ 11/2014
Datum: 16.05.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori /20.05.2014
VAŽNO! – IZMENA Konkursne dokumentacije /20.05.2014
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partije 2, 6, 15, 18, 19, 25, 26, 27 i 28 /12.06.2014.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – za partije broj 7, 13, 20 i 32 /13.06.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – za partije broj 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 30 i 31/ 17.06.2014


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA OBLIKOVANA U 4 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 3/2014
Datum: 24.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
CALL FOR BIDS SUBMISSION
Proceeding Code: OP-U number 3/2014
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 02.10.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA MATERIJALA ZA TEST STERILNOSTI I MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE OBLIKOVANOG U 2 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 4/2014
Datum: 17.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda/IZMENA/ 25.04.2014
Konkursna dokumentacija/IZMENA/ 25.04.2014
Pitanja i odgovori / 21.05.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 07.08.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 11.08.2014
Naziv javne nabavke: JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – JNMV – D BROJ 5/2014 – NABAVKA VM WARE vSPERE
Datum: 17.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 28.04.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 29.05.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA SENZORA ZA TEMPERATURU I VLAGU, oblikovana u 2 partije-OZNAKA POSTUPKA JNMV- D BROJ 10/2014
Datum: 14.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 13.05.2014


Naziv javne nabavke: ADAPTACIJA ULAZNOG HOLA – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 3/2014
Datum: 07.04.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 11.04.2014
Prilog / 11.04.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 15.05.2014
Naziv javne nabavke: IZDAVANJE STRUČNIH PUBLIKACIJA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE OBLIKOVANE PO PARTIJAMA – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 4/2014
Datum: 24.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije i pitanja/28.03.2014
Pitanja i odgovori/28.03.2014
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 22.04.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 2/2014
Datum: 21.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 26.05.2014.
Naziv javne nabavke: NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I NOVIH TONERA OBLIKOVANA U 5 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 1/2014
Datum: 17.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/21.03.2014
Pitanja i odgovori/24.03.2014
Pitanja i odgovori/26.03.2014
Pitanja i odgovori/04.04.2014
Pitanja i odgovori/16.04.2014
Pitanja i odgovori/16.04.2014
Pitanja i odgovori/22.04.2014
Pitanja i odgovori/24.04.2014
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 4/ 26.05.2014.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 1,2,3/ 28.05.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU- partija 5/ 30.05.2014


Naziv javne nabavke: PROŠIRENJE PIS-a DRUGA FAZA INTEGRACIJE U DELU VEZANOM ZA INTEGRACIJU LABORATORIJSKE OPREME – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 2/2014
Datum: 11.03.2014.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 25.04.2014


Naziv javne nabavke: NABAVKA SENZORA ZA TEMPERATURU I VLAGU, oblikovana u 2 partije – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 1/2014
Datum: 11.03.2014
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 09.04.2014.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U PREGOVARAČKOM POSTUPKU (prema članu 35. stav 1. tačka 1.) SA OZNAKOM PP- D 16/2013 – NABAVKA LICENCE ADLIB EXPRESS SERVER (STALNA LICENCA) I LICENCE MY PRESS RENDERING SERVICE- INSTALACIJA I KONFIGURISANJE 4/2013/ Datum: 05.02.2014
Naziv javne nabavke: NABAVKA ADVOKATSKIH USLUGA JNMV – U BROJ 26/2013
Datum: 15.01.2014
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 20.01.2014
Pitanja i odgovori/ 23.01.2014
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 24.01.2014.

2013 - Javne nabavke / arhiva


Naziv javne nabavke: NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 18 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 14/2013
Datum: 18.12.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 23.12.2013
Pitanja i odgovori/ 25.12.2013
Pitanja i odgovori/ 13.01.2014
Pitanja i odgovori/ 16.01.2014
Pitanja i odgovori/ 20.01.2014
Pitanja i odgovori/ 21.01.2014
Pitanja i odgovori/ 27.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OP-D 14/2013 – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 18 PARTIJA za PARTIJU BROJ 6 – DEGASER / 25.03.2014
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE BROJ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 18 /26.03.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OP-D 14/2013 – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 18 PARTIJA za PARTIJU BROJ 12,13,15 – DEGASER / 27.03.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OP-D 14/2013 – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 18 PARTIJA za PARTIJE BROJ 10,11,14 – DEGASER / 27.03.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU OP-D 14/2013 – NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 18 PARTIJA za PARTIJE BROJ 16,17- DEGASER / 31.03.2014


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA RECIKLIRANJA TONERA – OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 24/2013
Datum: 12.12.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
VAŽNO: Izmena konkursne dokumentacije / 16.12.2013
VAŽNO: OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/ 16.12.2013
Pitanja i odgovori/ 17.12.2013
Pitanja i odgovori/ 20.12.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 03.02.2014


Naziv: NABAVKA DOBARA ZA USLUGE REPREZENTACIJE oblikovanog u 2 partije SA OZNAKOM PP- D 13/2013
Datum: 02.12.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 04.12.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 04.12.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE REGULATORNOM DOKUMENTACIJOM BAZIRANOM NA EMC DOCUMENTUMU – OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 15/2013
Datum: 02.12.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


Naziv javne nabavke: NABAVKA STAKLENIH PROTIVPOŽARNIH VRATA – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 25/2013
Datum: 19.11.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA /17.12.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA PREVOZA UZORAKA NA PRINCIPU HLADNOG LANCA oblikovanog u 5 partija – OZNAKA POSTUPKA PP U-12/2013
Datum: 13.11.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU U PREGOVARAČKOM POSTUPKU/ 13.11.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA NAMEŠTAJA OBLIKOVANA U DVE PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 20/2013
Datum: 23.10.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 13.12.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 16.12.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA RAČUNARSKE OPREME, REZERVNIH DELOVA ZA RAČUNARE, LICENCI I SISTEMA IZVEŠTAVANJA ZA SUD OBLIKOVANA U 9 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP – D BROJ 9/2013
Datum: 21.10.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 24.10.2013
Pitanja i odgovori / 07.11.2013
Pitanja i odgovori / 20.11.2013
Pitanja i odgovori / 22.11.2013
Pitanja i odgovori / 25.11.2013
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA-partija 5/ 30.12.2013.
OBAVEŠTENJE- partija 3/ 31.12.2013.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 13.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4 / 14.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 9 / 16.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 6 / 22.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 8 / 22.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 i 7 / 3.02.2014
OBAVEŠTENJE O podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke / 09.04.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 / 12.05.2014

Naziv javne nabavke: NABAVKA STAKLENIH PROTIVPOŽARNIH VRATA – OZNAKA POSTUPKA JNMV – D BROJ 22/2013
Datum: 18.10.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 15.11.2013.


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA TRETMANA INFEKTIVNOG I POTENCIJALNO INFEKTIVNOG OTPADA OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 21/2013
Datum: 11.10.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 18.10.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 18.11.2013

Naziv konkursa: JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA AGENCIJE
Datum: 04.10.2013
Konkursna dokumentacija

Naziv javne nabavke: JAVNA NABAVKA – NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA OBLIKOVANA U 6 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 10/2013
Datum: 20.09.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 26.09.2013
Pitanja i odgovori / 04.10.2013
Pitanja i odgovori / 07.10.2013
Pitanja i odgovori / 14.10.2013
Pitanja i odgovori / 15.10.2013
Pitanja i odgovori / 17.10.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 3 i 4 / 28.11.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 5 i 6/ 29.11.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1/ 02.12.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 04.12.2013

Naziv javne nabavke: PROŠIRENJE POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA – „PIS“ I „ERP“ OBLIKOVANOG U TRI PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 18/2013
Datum: 19.09.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 23.10.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 28.10.2013


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA REKVALIFIKACIJE LABORATORIJSKE OPREME OBLIKOVANA U 45 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 11/2013
Datum: 10.09.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori/ 19.09.2013
Slika aparata / 19.09.2013
Pitanja i odgovori/ 26.09.2013
Pitanja i odgovori/ 15.10.2013

Pitanja i odgovori / 22.10.2013
Pitanja i odgovori/ 25.10.2013
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA – partija 9,15,16,18,31,34,44,45/ 30.12.2013.
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 12/ 13.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 6,14,19,20,38,39/ 14.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 4,5,21,24,25,26,27,28,40,41/ 15.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 33,42/ 15.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1,3,17,22,23,29,30/ 15.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 8/ 16.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 10,11,13,32,35,36,37/ 20.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 7/ 20.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 43/ 21.01.2014
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2/ 23.01.2014


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA LEKARSKIH PREGLEDA ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 13/2013
Datum: 31.07.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 06.08.2013
Pitanja i odgovori / 08.08.2013
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA / 04.09.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU/ 27.12.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA INFORMATIČKE PODRŠKE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 19/2013
Datum: 29.07.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 / 03.09.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 2 / 03.09.2013


Naziv javne nabavke: NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA FT – IR FTS SPEKTROMETAR 3000 MX – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 15/2013
Datum: 29.07.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU / 30.08.2013
OBAVEŠTENJE / 30.08.2013


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA PREVOZA UZORAKA NA PRINCIPU HLADNOG LANCA OBLIKOVANOG U 5 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 6/2013
Datum: 08.07.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 17.07.2013
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA/ 25.09.2013.

Naziv javne nabavke: NABAVKA DOBARA ZA USLUGE REPREZENTACIJE OBLIKOVANA U 4 PARTIJE – OZNAKA OP-D BROJ 8/2013
Datum: 08.07.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 24.07.2013

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE SA OZNAKOM OP – D BROJ 8/2013 – NABAVKA DOBARA ZA USLUGE REPREZENTACIJE oblikovanog u 4 partije, ZA PARTIJU BROJ 2- Nabavka – ketering / 23.09.2013

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE SA OZNAKOM OP – D BROJ 8/2013 – NABAVKA DOBARA ZA USLUGE REPREZENTACIJE oblikovanog u 4 partije, ZA PARTIJU BROJ 4- Nabavka usluga smeštaja poslovnih partnera / 23.09.2013

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 3 / 02.10.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 4 / 07.10.2013


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ISPITIVANJA UZORAKA – OZNAKA POSTUPKA OP-U BROJ 5/2013 (THE PROCUREMENT OF SAMPLE TESTING SERVICES – PROCEEDING CODE OP NUMBER 5/2013)
Datum/Date: 01.07.2013
Poziv za podnošenje ponuda
INVITATION TO BID OP-U-5-2013
Konkursna dokumentacija
Tender dokuments OP-U 5-2013

Obaveštenje o obustavi postupka
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV-U 5/2013 – partija 4


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA INTERNET PROVAJDERA OBLIKOVANOG U DVE PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 17/2013
Datum: 28.06.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 03.07.2013
Pitanja i odgovori / 04.07.2013
Pitanja i odgovori / 08.07.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV-U 17/2013


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OBLIKOVANA U 3 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV – U BROJ 11/2013
Datum: 27.06.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 04.07.2013

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV-U 11/2013-partija 1,3/ 25.07.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV-U 11/2013-partija 2/ 25.07.2013


Naziv javne nabavke: NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA OBLIKOVANOG U 13 PARTIJA – OZNAKA POSTUPKA OP-D BROJ 7/2013
Datum: 25.06.2013
Poziv za podnošenje ponuda OP-D broj 7-2013 Laboratorijski materijal
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 01.07.2013
Pitanja i odgovori / 04.07.2013
Pitanja i odgovori / 01.08.2013
Pitanja i odgovori / 05.08.2013
Pitanja i odgovori / 05.08.2013
Pitanja i odgovori / 05.08.2013
Pitanja i odgovori / 06.08.2013
Pitanja i odgovori / 06.08.2013

Ispravka konkursne dokumentacije / 01.07.2013.
Ispravka konkursne dokumentacije / 04.07.2013.

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 3/ 10.09.2013
Obaveštenje o obustavi postupka – partija 4/ 10.09.2013

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA/ 12.09.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 6 i 7/ 20.09.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 10/ 20.09.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 9 /23.09.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 5/ 26.09.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 8/ 26.09.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 11, 12, 13/ 01.10.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 1/ 04.11.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – Partija 2/ 06.11.2013


Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA KONTROLA AKTIVNOSTI VAKCINA OBLIKOVANOG U ČETIRI PARTIJE- OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 16/2013
Datum: 03.06.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi postupka

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA LICENCI EMC, MYPROCESS I OSNOVNO ODRŽAVANJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 14/2013
Datum: 31.05.2013
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV-U 14/2013 / 24.07.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA OBEZBEĐENJA ZGRADE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 12/2013
Datum: 31.05.2013
Poziv za podnošenje ponuda/2013
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori / 05.06.2013
Pitanja i odgovori / 06.06.2013
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU JNMV-U 12-2013 / 28.06.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA – “PIS”
Obaveštenje: OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Datum obaveštenja: 27.05.2013
Dokumentacija: JNMV-U BROJ 1/2013
Datum objavljivanja: 27.03.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA KNJIGA
Obaveštenje: OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2
Datum obaveštenja: 27.05.2013
Dokumentacija: JNMV-D BROJ 7/2013
Datum objavljivanja: 15.03.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE FARMAKOLOŠKE LABORATORIJE
Dokumentacija: JNMV-D BROJ 4/2013
Datum objavljivanja: 13.03.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ERP-a
Obaveštenje: OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Datum obaveštenja: 28.05.2013
Dokumentacija: JNMV-U BROJ 6/2013
Datum objavljivanja: 11.03.2013

Naziv javne nabavke: IZRADA TESTNE BAZE
(KONFIGURACIJA I INSTALACIJA)
SISTEMA „PIS“ I INTEGRACIJA
INFORMACIONIH SISTEMA “PIS” I “SUD”
U SEGMENTU LABORATORIJSKE KONTROLE KVALITETA
I ZDRAVSTVENE REGULATIVE
Obaveštenje: OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Datum obaveštenja: 04.04.2013
Dokumentacija: JNMV-U BROJ 9/2013
Datum objavljivanja: 07.03.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA LICENCI ZA OFFICE STD 2013 OLP NL GOV
Dokumentacija: JNMV-D BROJ 3/2013
Datum objavljivanja: 26.02.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA LICENCI ZA VIRTUALIZACIJU
Dokumentacija: JNMV-D BROJ 2/2013
Datum objavljivanja: 21.02.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENE AUTOMOBILE
Dokumentacija: JNMV-D BROJ 5/2013
Datum objavljivanja: 18.02.2013

Naziv javne nabavke: NABAVKA OBRASCA AGENCIJE
Dokumentacija: JNMV-D BROJ 1/2013
Datum objavljivanja: 01.02.2013

2012 - Javne nabavke / arhiva


Naziv javne nabavke: NABAVKA OBRASCA AGENCIJE / 01.02.2013
Dokumentacija JNMV-D BROJ 1/2013


Naziv javne nabavke: NABAVKA MODULA ZA POVEZIVANJE EMC DOCUMENTUMA i EMC CENTERE
Dokumentacija: JNMV 30/2012
Datum objavljivanja: 12.12.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA MATERIJALA ZA TEST STERILNOSTI I MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE OBLIKOVANA U DVE PARTIJE
Dokumentacija: JNMV-OP-D 19-2012
Datum objavljivanja: 22.11.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGE RECIKLIRANJA TONERA
Dokumentacija: JNMV-U BROJ 31/2012
Datum objavljivanja: 09.11.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGE ODVOZA FARMACEUTSKOG OTPADA
Dokumentacija: JNMV-U BROJ 29/2012
Datum objavljivanja: 06.11.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA KANCELARIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I NOVIH TONERA OBLIKOVAN U 5 PARTIJA
Dokumentacija: OP-D BROJ 17/2012
Datum objavljivanja: 24.10.2012

Naziv javne nabavke: UVOĐENJE OPTIKE U RAČUNARSKU MREŽU SA IMPLEMENTACIJOM OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 27/2012
Dokumentacija: JNMV-D27-2012
Datum objavljivanja: 28.09.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA RECIKLIRANJA TONERA – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 26/2012
Dokumentacija: JNMV-U26-2012
Datum objavljivanja: 20.09.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA TRETMANA (ZBRINJAVANJA), INFEKTIVNOG I POTENCIJALNO INFEKTIVNOG OTPADA – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 28/2012
Dokumentacija: JNMV28-2012
Datum objavljivanja: 13.09.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA UVOĐENJE OPTIKE U RAČUNARSKU MREŽU SA IMPLEMENTACIJOM OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 24/2012
Dokumentacija: JNMV-D24/2012
Datum objavljivanja: 03.08.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSOTORA ZA ČUVANJE I IZLUČIVANJE ARHIVSKE GRAĐE I UZORAKA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA – OTVORENI POSTUPAK
Dokumentacija: JAVNI POZIV
Datum objavljivanja: 16.07.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA TRETMANA, INFEKTIVNOG I POTENCIJALNO INFEKTIVNOG OTPADA – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 23/2012
Dokumentacija: JNMV-U23/2012
Datum objavljivanja: 13.07.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA USLUGA INFORMATIČKE PODRŠKE OBLIKOVANA U 2 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-U BROJ 25/2012
Dokumentacija: JNMV-U25/2012
Datum objavljivanja: 13.07.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA OPREME ZA OBEZBEĐENJE VPN PRISTUPA SA IMPLEMENTACIJOM – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 16/2012
Dokumentacija: JNMV-D16/2012
Datum objavljivanja: 11.07.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA OBLIKOVANA U 3 PARTIJE – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 18/2012
Dokumentacija: JNMV-D18/2012
Datum objavljivanja: 18.05.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA KANCELARIJSKE OPREME – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D BROJ 17/2012
Dokumentacija: JNMV-D17/2012
Datum objavljivanja: 15.05.2012

Naziv javne nabavke: NABAVKA PROMOTIVNOG MATERIJALA – OZNAKA POSTUPKA JNMV-D21/2012
Dokumentacija: JNMV-D21/2012
Datum objavljivanja: 10.05.2012