Informaciona tehnologija

Sve veća upotreba informacionih tehnologija i napredak Interneta omogućavaju moćne alate i stavljaju ih na raspolaganje građanima, državnim organima, velikim i malim preduzećima širom sveta.

Za obavljanje osnovne delatnosti u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) informaciona tehnologija ima veliki značaj.

Posebna pažnja se posvećuje:

 • razvoju i upravljanju informacionim tehnologijama
 • razvoju, održavanju i unapređenju integrisanog poslovnog informacionog sistema Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • održavanju informatičke opreme, nadogradnji hardvera i rekonfiguraciji hardverskih rešenja
 • obezbeđenju zaštite informacionog sistema i računarske mreže
 • obezbeđenju tehničke kompatibilnosti informatičke infrastrukture
 • razvoju e-poslovanja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, u skladu sa projektom razvoja e-uprave RS
 • razvoju Intranet i Internet prezentacije Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Informacioni sistem Agencije

Informacioni sistem Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije predstavlja osnovu za čuvanje podataka o lekovima i medicinskim sredstvima u digitalnom obliku, jednostavnije rukovanje podacima, kao i lakši pregled postojećih podataka.

Osnovni cilj informacionog sistema Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je da se obezbedi jednostavno i brzo obavljanje aktivnosti vezanih za planiranje, istraživanje, odlučivanje u oblasti regulative lekova i medicinskih sredstava;

Informacioni sistem Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je integrisani informacioni sistem koji obuhvata sledeće podsisteme:

 1. Laboratorijski informacioni sistem i matični podaci o lekovima
 2. Sistem za elektronsko upravljanje regulatornom dokumentacijom
 3. Agencijski digitalni informacioni sistem
 4. Sistem za računovodstvo i finansije
 5. Kadrovski sistem

Laboratorijski informacioni sistem

Laboratorijski informacioni sistem i matični podaci o lekovima je sastavni deo sistema upravljanja kvalitetom. U njemu su razvijene aplikacije za poslovne procese Nacionalne kontrolne laboratorije Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, čime je omogućena potpuna informatička podrška u svakodnevnom radu Nacionalne kontrolne laboratorije. Informacioni sistem je baziran na relacionoj bazi ORACLE 10g, što predstavlja jednu od najsavremenijih informacionih tehnologija u svetu kad je reč o informacionim sistemima. Aplikacije svih poslovnih funkcija u laboratorijskom informacionom sistemu su prilagođene stvarnim aktivnostima i baziraju se na postojećim standardnim operativnim procedurama. Stoga Laboratorijski informacioni sistem prati sve zahteve standarda SRPS ISO17025:2006, sam je deo QMS i neophodan je faktor u daljem unapređenjukvaliteta pruženih usluga. Kontrola kvaliteta lekova i medicinskih sredstava je informatički podržana kroz ovaj informacioni sistem i obuhvata: definisanje usluga i razvoj analiza, realizaciju analiza, kontrolu rezultata i izdavanje sertifikata analize.

Sistem za elektronsko upravljanje regulatornom dokumentacijom

Sistem za elektronsko upravljanje regulatornom dokumentacijom je baziran na:

 1. 4-tier architecture
 2. ORACLE 11g database (DB link and Gateways)
 3. EMC Documentum 6
 4. myProcess aplication server – JBoss and Apache
 5. Web browser – Internet explorer 7 i 8

 

U okviru Sistema za elektronsko upravljanje dokumentacijom informatički su podržani svi povereni poslovi Agencije, uključujući integralno upravljanje kvalitetom, kao i IT podršku.

Sistem za računovodstvo i finansije, i kadrovski sistem

Sistem za računovodstvo i finansije, kao i kadrovski sistem bazirani su na:

Client – Server architecture
-SQL 2005. Standard database

Glavni moduli su:

-Finansijsko-računovodstveni sistem
Podsistemi za finansije – računovodstvo, knjigovodstvo, magacinsko poslovanje

-Kadrovski informacioni sistem
Podsistemi za kadrove i evidenciju radnog vremena

Agencijski digitalni informacioni sistem