Informacija za osobe sa invaliditetom

Ova strana namenjena je osobama sa invaliditetom kako bi na što lakši način ostvarile svoja prava u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.