O Agenciji

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) osnovana je 1. oktobra 2004. godine na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl. glasnik RS, broj 84/04, 85/05 i 36/09-dr. zakon).

v.d. direktora ALIMS-a je Spec.dr.med. Saša Jaćović.

Sredstva i imovina za osnivanje i početak rada ALIMS-a činila su sredstva i imovina Zavoda za farmaciju Srbije, koji je ovim zakonom prestao da postoji.

Misija

Naša misija je da doprinesemo ostvarivanju osnovnog ljudskog prava za pristup kvalitetnim, bezbednim i efikasnim lekovima i medicinskim sredstvima, kao i da promovišemo i unapredimo zdravlje ljudi i životinja kroz:

 • izdavanje dozvola za stavljanje u promet isključivo kvalitetnih, bezbednih i efikasnih lekova i medicinskih sredstava,
 • pružanje adekvatnih informacija, kako bi upotreba tih lekova i medicinskih sredstava bila bezbedna i racionalna i
 • kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava, koja je u potpunosti usaglašena sa svim nacionalnim i međunarodnim zakonima i standardima.

Vizija

Naša vizija je da budemo moderna, efikasna i društveno odgovorna institucija, koja će postati lider u regionu jugoistočne Evrope.
Našu viziju ćemo ostvariti kroz efektivne i efikasne procese u okviru sistema menadžmenta kvalitetom, usaglašenog sa zahtevima ISO 9001:2008, tako što ćemo:

 • uspostavljati i održavati visoke standarde u postupku evaluacije dokumentacije, kontroli kvaliteta i pružanju adekvatnih informacija,
 • kontinuirano učiti i razvijati kompetentnosti,
 • kontinuirano poboljšavati sistem menadžmenta kvalitetom,
 • izgraditi jaku organizacionu kulturu i prepoznatljiv imidž,
 • imati lidersku ulogu rukovodstva u ostvarenju vizije.

Osnovne vrednosti

Mi verujemo da svojom snagom možemo da odgovorimo na sve izazove. Naš rad je zasnovan na četiri osnovna principa:

 • društvena odgovornost – kao institucija na prvom mestu i u najvećoj meri posvećeni smo očuvanju zdravlja ljudi i životinja, tako da sav svoj rad, stručnu i naučnu kompetentnost posvećujemo pacijentima u Srbiji. Odgovorni smo prema društvenoj zajednici, korisnicima naših usluga, zaposlenima i osnivačima.
 • liderstvo – opredelili smo se da svojim radom postavljamo visoke standarde, da unapređenjem znanja i veština budemo oslonac svim zainteresovanim stranama, kada je javno zdravlje u pitanju, kao i da modernim rukovođenjem osiguramo potpuno ostvarenje vizije.
 • poverenje – naš dalji razvoj zasnovan je na unapređenju međusobnog poverenja sa našim klijentima, kroz zajednički rad i transparentnost u radu, kao i na jačanju poverenja u nas same, odnosno u naše zaposlene.
 • kvalitet – posvećeni smo dostizanju najvišeg kvaliteta naših usluga, kako bi se ostvarila dodatna vrednost za naše korisnike, partnere i zaposlene.