Oglašavanje medicinskih sredstava

Odobravanje oglašavanja lekova i medicinskih sredstava

ALIMS daje odobrenje za upotrebu promotivnog materijala i druge dokumentacije koja se odnosi na oglašavanje leka i medicinskog sredstva.


PREGLED ODOBRENOG PROMOTIVNOG MATERIJALA

period 01.09.2010-18.08.2021.


Oglašavanje lekova i medicinskih sredstava jeste svaki oblik davanja istinitih informacija o leku opštoj i stručnoj javnosti u vezi propisivanja lekova, snabdevanja, prodaje i potrošnje i obuhvata:

  1. reklamiranje putem sredstava javnog informisanja, uključujući i Internet;
  2. reklamiranje na javnim mestima i druge oblike reklamiranja (poštom, posetama i sl.);
  3. promociju zdravstvenim i veterinarskim radnicima koji propisuju lekove, i to obaveštavanjem na stručnim skupovima,u stručnim časopisima i drugim oblicima promocije;
  4. davanje besplatnih uzoraka stručnoj javnosti;
  5. sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost (plaćanjem troškova za put, smeštaj, ishranu, kao i troškova obaveznog učešća na naučnim i promotivnim skupovima).

Ne smatra se oglašavanjem leka samo navođenje imena leka, odnosno INN, odnosno žiga ukoliko on služi isključivo kao podsetnik.
Promovisanje leka stručnoj javnosti mora da sadrži osnovne podatke o leku iz dozvole za lek, odnosno podatke koji su usklađeni sa sažetkom karakteristika leka, kao i podatke koji se odnose na režim izdavanja leka.
Lekovi koji se izdaju bez recepta mogu se reklamirati u sredstvima javnog informisanja i na drugi način, odnosno mogu se davati informacije o njihovom delovanju samo u skladu sa Sažetkom karakteristika leka koji je sastavni deo dozvole za lek.
Reklamiranje lekova i medicinskih sredstava mora biti objektivno i ne sme dovoditi u zabludu.Obrasci
Uputstva