Pretraživanje medicinskih sredstava

Detalji o medicinskom sredstvu:

Naziv: Detoxamin 180 Kapseln
Generički naziv: Kapsule za detoksikaciju, zeolit
Proizvođač: Panaceo International Active Mineral Production GmbH
Adresa proizvođača: Finkensteiner Strasse 5, 9585
Zemlja proizvodnje: Austrija
Nosilac odobrenja: ENERGETIX DOO
Adresa nosioca odobrenja: Prve pruge 1d, Beograd, Republika Srbija
Broj rešenja: 515-02-02430-16-001
Datum rešenja: 3/20/2017
Datum isticanja rešenja: 9/3/2019
Način izdavanja: U apotekama i specijalizovanim prodavnicama
Kategorija: 10 - Medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu
Klasa: IIa

Nova pretraga

Datum ažuriranja: 22.05.2019.