Stručna mišljenja

Nosilac dozvole podnosi zahtev za izdavanje stručnog mišljenja koristeći propisani obarazac „Zahtev za izdavanje stručnog mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije“, shodno članu 14. tačka 3. Odluke o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 52/05 i 75/06).
Nakon izvršene uplate pristupiće se izradi stručnog mišljenja prema zahtevu.

Obrasci
Uputstva