Oglašavanje lekova

Odobravanje oglašavanja lekova i medicinskih sredstava

ALIMS daje odobrenje za upotrebu promotivnog materijala i druge dokumentacije koja se odnosi na oglašavanje leka i medicinskog sredstva.


PREGLED ODOBRENOG PROMOTIVNOG MATERIJALA

period 01.09.2010-27.12.2021.


Oglašavanje lekova i medicinskih sredstava jeste svaki oblik davanja istinitih informacija o leku opštoj i stručnoj javnosti u vezi propisivanja lekova, snabdevanja, prodaje i potrošnje i obuhvata:

  • reklamiranje putem sredstava javnog informisanja, uključujući i Internet;
  • reklamiranje na javnim mestima i druge oblike reklamiranja (poštom, posetama i sl.);
  • promociju zdravstvenim i veterinarskim radnicima koji propisuju lekove, i to obaveštavanjem na stručnim skupovima, u stručnim časopisima i drugim oblicima promocije;
  • davanje besplatnih uzoraka stručnoj javnosti;
  • sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost (plaćanjem troškova za put, smeštaj, ishranu, kao i troškova obaveznog učešća na naučnim i promotivnim skupovima).

Ne smatra se oglašavanjem leka samo navođenje imena leka, odnosno INN, odnosno žiga ukoliko on služi isključivo kao podsetnik.
Promovisanje leka stručnoj javnosti mora da sadrži osnovne podatke o leku iz dozvole za lek, odnosno podatke koji su usklađeni sa sažetkom karakteristika leka, kao i podatke koji se odnose na režim izdavanja leka.

Lekovi koji se izdaju bez recepta mogu se reklamirati u sredstvima javnog informisanja i na drugi način, odnosno mogu se davati informacije o njihovom delovanju samo u skladu sa Sažetkom karakteristika leka koji je sastavni deo dozvole za lek.

Reklamiranje lekova i medicinskih sredstava mora biti objektivno i ne sme dovoditi u zabludu.U Nacionalnom centru za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima telefonski razgovori sa klijentima mogu da se obavljaju u vremenskom intervalu od 14h do 15h, svakog radnog dana.