Pretraživanje lekova koji sadrže psihoaktivne supstance

Naziv leka:
   
Generički naziv leka:
   
Proizvođač leka:
   
Nosioci dozvola:
   
Režim izdavanja:
   
ATC šifra:
   
JKL:
   
Broj rešenja:
   
Datum rešenja:
   
 

Datum ažuriranja: 23.08.2019.