RADNO VREME PISARNICE

Vrsta zahteva

Vreme prijema

Prijem dokumentacije za humane i veterinarske lekove

12h – 14h

Prijem uzoraka za kontrolu

9h – 12h

Prijem zahteva za dopunu dokumentacije

8h – 12h

Prijem zahteva za uvoz lekova

8h – 12h

Prijem opšte dokumentacije

8h – 14h

Prijem zahteva za klinička ispitivanja

8h – 15h

Izdavanje dokumenata

9h – 14h

Kontakt

v.d. direktora
Spec. dr. med. Saša Jaćović
Tel.: (+381 11) 3951-107

KANCELARIJA DIREKTORA – MEĐUNARODNA SARADNJA, EVROPSKE INTEGRACIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU

ODNOSI SA JAVNOŠĆU:
Spec. farm. Jelena Mitrašinović
jelena.mitrasinovic[et]alims.gov.rs

MEĐUNARODNA SARADNJA I EVROPSKE INTEGRACIJE:
Mast. ekon. Olivera Marković
olivera.markovic@alims.gov.rs

KANCELARIJA DIREKTORA – POSLOVNI SEKRETAR
Kristina Denčić
kristina.dencic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-107 Faks: (+381 11) 3951-181

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Odluka ALIMS-a
Snežana Ilić
snezana.ilic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-104

Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom

Direktor
Mr farm. Jelena Rajić
jelena.rajic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-160

eRazvoj i upravljanje IT

eRazvoj i upravljanje IT

Rukovodilac
dr sci. spec. Tatjana Stojadinović
tatjana.stojadinovic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-175 Faks: (+381 11) 3951-147

Grupa za regulatorne poslove

Grupa za regulatorne poslove

Tel.: (+381 11) 3951–183; (+381 11) 3951-192

U Grupi za regulatorne poslove telefonski razgovori sa strankama se obavljaju svakog radnog dana u periodu 11h – 12h

Rukovodilac
Dipl.prav. Jovana Milutinović Bodiroga
jovana.milutinovic.bodiroga[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-183

Bratislav Pejović
Ovlašćeno službeno lice za obezbeđivanje pristupa službenim evidencijama Agencije kao i pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u Agenciji
E-mail: sluzbene.evidencije[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951–183

Nacionalna kontrolna laboratorija

Nacionalna kontrolna laboratorija

Rukovodilac
Mr farm. spec. Boris Bojić
boris.bojic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-102

Fizičko-hemijska laboratorija

Načelnik
dr sci. Žarko Jović
[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-124

Instrumentalna laboratorija

Načelnik
dr sci. Aleksandra Đurđević
aleksandra.djurdjevic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-116

Mikrobiološka laboratorija, BATCH RELEASE

Načelnik
dr med. spec. Rajko Čebedžić
rajko.cebedzic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-118

Farmakološka laboratorija, VIVARIJUM

Načelnik
mr sci. Božidar Đukić
bozidar.djukic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-121

Odeljenje za upravljanje kvalitetom i podršku

Načelnik
mr Katica Drljević Đurić
katica.drljevic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-144

Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima

Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima

nci[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-169; (+381 11) 3951-163 Faks: (+381 11) 3951-131

Rukovodilac
Mr ph. spec. Sofija Vrcelj Jovanović
sofija.vrcelj[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-153

Centar za humane lekove

Centar za humane lekove

Rukovodilac
Dipl. farm. Jadranka Mirković
jadranka.mirkovic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-127 Faks: (+381 11) 3951-131

Farmaceutski sektor

Rukovodilac
Dipl. farm. spec. Ivana Džunić
ivana.dzunic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-171

Sektor za procenu efikasnosti i bezbednosti leka

Rukovodilac
Dr med. Dobrila Bojović
dobrila.bojovic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-134

Sektor za izdavanje dozvola

Rukovodilac
Mr farm. Vladan Savić
vladan.savic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-180 Faks: (+381 11) 3951-147

Sektor za klinička ispitivanja

Rukovodilac
Dr sc. Danka Tešić
danka.tesic[et]alims.gov.rs
Tel.: +381 11 3951- 117

Nacionalni centar za farmakovigilancu

ncf@alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-145 Faks: (+381 11) 3951-130

Rukovodilac
Dipl. farm. spec. Ivana Jović
ivana.jovic@[et]alims.gov.rs

Tel.: (+381 11) 3951-130


Centar za podršku

Izvršni direktor za podršku

Master ekon. Marija Horvat
marija.horvat[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-114 Faks: (+381 11) 3951-181

Finansijski sektor

Rukovodilac

Tel. (+381 11) 3951-197

Odsek za računovodstvo

Šef

Tel.: (+381 11) 3951-188; (+381 11) 3951-141 Faks: (+381 11) 3951-131

Odeljenje za komercijalne poslove

Šef
Dipl. ekon. Predrag Jovković
predrag.jovkovic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-198
Faks: (+381 11) 3951-131

Administrativni sektor

Rukovodilac
Dipl.pravnik Branislav Vujović
branislav.vujovic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-112 Faks: (+381 11) 3951-131

Služba za prijem zahteva za kontrolu humanih i veterinarskih lekova i medicinskih sredstava, drugih zahteva i poslove pisarnice

Šef
Master menadžer Marina Mrvić
marina.mrvic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-110 Faks: (+381 11) 3951-131

Odeljenje za pravne i opšte poslove

Načelnik

Tel.: (+381 11) 3951-110 Faks: (+381 11) 3951-131

Veterinarski sektor

Veterinarski sektor

veterinarski.sektor[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-156; (+381 11) 3951-157 Faks: (+381 11) 3951-147

Rukovodilac
dr sci. Gordana Žugić
gordana.zugic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-168

Sektor za medicinska sredstva

Sektor za medicinska sredstva

Tel.: (+381 11) 3951-158; (+381 11) 3951-199 Faks: (+381 11) 3951-158

Rukovodilac
Mr farm. Aleksandra Vujačić Simić
aleksandra.vujacic[et]alims.gov.rs
Tel.: (+381 11) 3951-159