Informacije – zdravstveni radnici

 • Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za lek Tecfidera vezano za slučajeve progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u stanju blage limfopenije
  23.11.2020.

  Nosilac dozvole za lek Tecfidera u Republici Srbiji, Medis Pharma d.o.o. Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputio je pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama za lek Tecfidera vezano za slučajeve progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u stanju blage limfopenije.

  Sažetak

  • Prijavljeni su slučajevi progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) u stanju blage limfopenije (broj limfocita ≥ 0,8 × 109/L i ispod donje granice normalnih vrednosti) kod pacijenata lečenih lekom Tecfidera. Prethodno je PML potvrđen samo u stanjima umerene do teške limfopenije.
  • Primena leka Tecfidera je kontraindikovana kod pacijenata kod kojih se sumnja na PML ili im je PML potvrđen.
  • Lečenje lekom Tecfidera ne sme se započinjati kod pacijenata sa teškom limfopenijom (broj limfocita < 0,5 × 109/L). • Ako se utvrdi da je broj limfocita ispod normalnog opsega vrednosti, potrebno je pre početka lečenja lekom Tecfidera sprovesti temeljnu procenu mogućih uzroka. • Lečenje lekom Tecfidera potrebno je prekinuti kod pacijenata sa teškom limfopenijom (broj limfocita < 0,5 x 109/L) koja traje duže od šest meseci. • Potrebno je trajno prekinuti lečenje lekom Tecfidera u slučaju da se kod pacijenta razvije PML. • Pacijente je potrebno posavetovati da obaveste svoje partnere ili negovatelje o svom lečenju kao i simptomima koji ukazuju na PML, jer bi oni mogli da primete simptome koje pacijent nije zapazio.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde. .

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .

 • Pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama u cilju smanjenja rizika od oštećenja jetre izazvanog lekom Gilenya ▼ (fingolimod)
  20.11.2020.

  Predstavništvo Novartis Pharma, Services. Inc. Beograd, nosilac dozvole za lek Gilenya (fingolimod), u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputio je pismo zdravstvenim radnicima o ažuriranim preporukama u cilju smanjenja rizika od oštećenja jetre izazvanog lekom Gilenya:

  Sažetak

  • Slučajevi akutne insuficijencije jetre koji su zahtevali transplataciju jetre i slučajevi klinički značajnog oštećenja jetre prijavljeni su kod pacijenata koji su bili na terapiji fingolimodom.
  • Preporuke za praćenje funkcije jetre i kriterijumi za obustavu terapije ažurirani su u cilju smanjenja rizika od oštećenja jetre izazvanog lekom:
  o Testove za ispitivanje funkcije jetre, uključujući bilirubin u serumu, potrebno je određivati pre započinjanja terapije, zatim, u 1, 3, 6, 9. i 12. mesecu tokom terapije i periodično nakon toga, sve do dva meseca nakon prestanka primene fingolimoda.
  o U odsustvu kliničkoh simptoma, ako su transaminaze jetre:
  – više od tri puta veće od gornje granice referentnih vrednosti (engl. upper limit of normal, ULN), ali manje od petostruke vrednosti ULN bez povećanja bilirubina u serumu, potrebno je uvesti češće kontrolisanje koje će uključivati određivanje bilirubina i alkalne fosfataze (ALP) u serumu.
  – najmanje petostruke vrednosti ULN ili najmanje trostruke vrednosti ULN povezane sa bilo kojim povećanjem bilirubina u serumu, potrebno je obustaviti primenu fingolimoda. Ako se vrednosti transaminaze jetre vrate na normalne vrednosti, fingolimod se može ponovo uvesti u terapiju na osnovu pažljive procene koristi i rizika za pacijenta.
  o Kod pacijenata kod kojih se razviju klinički simptomi koji ukazuju na poremećaj funkcije jetre:
  – potrebno je odmah proveriti vrednosti enzima jetre i bilirubina, a primenu fingolimoda obustaviti ako se potvrdi značajno oštećenje jetre.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE .

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .

Prikaži još obaveštenja
 • Pismo zdravstvenim radnicima o fluorohinolonima za sistemsku i inhalacionu primenu i povećanom riziku od regurgitacije srčanih zalistaka
  06.11.2020.

  Nosioci dozvola za lekove koji sadrže fluorohinolone: ciprofloksacin, levofloksacin, ofloksacin, moksifloksacin i norfloksacin, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o fluorohinolonima za sistemsku i inhalacionu primenu i povećanom riziku od regurgitacije srčanih zalistaka.

  Sažetak

  • Fluorohinoloni za sistemsku i inhalacionu primenu mogu povećati rizik za nastanak regurgitacije srčanih zalistaka.
  • Predisponirajuća stanja za nastanak i razvoj regurgitacije srčanih zalistaka uključuju urođene ili već postojeće bolesti srčanih zalistaka, poremećaje vezivnog tkiva (kao što su Marfan-ov sindrom ili Ehlers-Danlos-ov sindrom), Turner-ov sindrom, Behçet-ovu bolest, hipertenziju, reumatoidni artritis i infektivni endokarditis.
  • Kod pacijenata kod kojih postoji rizik za nastanak regurgitacije srčanog zaliska, fluorohinolone treba koristiti tek nakon pažljive procene koristi i rizika, kao i razmatranja drugih terapijskih opcija.
  • Pacijente treba uputiti da zatraže hitnu medicinsku pomoć u slučaju akutne dispneje, nove pojave palpitacija srca ili razvoja edema abdomena ili donjih ekstremiteta.

  Pismo zdravstvenim radnicima možete da pogledate ovde .

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .

 • Nedelja posvećena prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove 2-8. novembar 2020.
  02.11.2020.


  Dobrodošli!


  Svaka prijava je važna!

  Poziv zdravstvenim radnicima i pacijentima da prijavljuju neželjene reakcije na lekove.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i ove godine, u nedelji 2-8. novembra 2020, sprovodi kampanju pod nazivom #MedSafetyWeek u cilju podizanja svesti o značaju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove.
  ALIMS zajedno sa nacionalnim regulatornim telima za lekove iz 75 zemalja širom sveta učestvuje u petoj godišnjoj internacionalnoj kampanji #MedSafetyWeek, koju vodi „Uppsala Monitoring Centre“ (UMC), kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije (WHO) za međunarodno praćenje lekova. Kampanju #MedSafetyWeek ALIMS u Srbiji sprovodi u saradnji sa Lekarskom komorom Srbije (LKS), Farmaceutskom komorom Srbije (FKS), Savezom farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), Nacionalnom organizacijom za retke bolesti Srbije (NORBS) i Nacionalnom asocijacijom studenata farmacije Srbije (NAPSer).


  Tema ovogodišnje kampanje je: Svaka prijava je važna i može da pomogne da lekovi budu bezbedniji za sve. Pacijenti, roditelji, staratelji, kao i zdravstveni radnici i njihove organizacije, pozivaju se da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove.


  Lekovi su bezbedni i efikasni, ali neželjene reakcije na lekove (poznate i kao neželjena dejstva, neželjeni efekti ili nuspojave) mogu se dogoditi. Teško je predvideti kod koga će se javiti neželjene reakcije, zato je neophodno da svi potencijalni rizici, kao i način kako se lek primenjuje, budu razumljivi i iskomunicirani.


  Prijavljivanje pomaže u otkrivanju novih neželjenih reakcija i drugih bezbednosnih saznanja, kao i u dobijanju dodatnih informacija o poznatim efektima lekova. Prijavljivanjem pomažete da lekovi budu bezbedniji za sve, kao i ALIMS-u u zaštiti javnog zdravlja putem efikasnijeg regulisanja lekova.  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) odgovorna je za zaštitu i poboljšanje zdravlja miliona ljudi svakodnevno kroz efikasno regulisanje svih lekova i medicinskih sredstava u Republici Srbiji, obezbeđujući njihov kvalitet, efikasnost i prihvatljivu bezbednost. Rad ALIMS-a je potkrepljen robusnim i na dokazima zasnovanim odlukama kako bi se osiguralo da korist primene lekova prevazilazi potencijalne rizike.
  ALIMS naglašava :

  Bezbednost pacijenata je uvek naš najvažniji prioritet. Prijavljivanjem neželjenih reakcija otkrivene su mnoge bezbednosne informacije o lekovima za koje se ranije nije znalo.


  Nadamo se da će ova kampanja ohrabriti svakog da prijavi sumnje na neželjene reakcije. Svaka prijava je važna i doprinosi poboljšanju bezbednosti lekova za sve pacijente.  ALIMS poziva:

  Zdravstveni radnici (lekari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre i tehničari) i pacijenti (ili njihovi roditelji/staratelji), prijavite neželjene reakcije . Tako doprinosite praćenju i očuvanju bezbedne primene lekova i zaštiti zdravlja svih nas.  U nastavku pogledajte ovogodišnje #MedSafetyWeek materijale i poruke.  .

  Obratite pažnju na javljanje neželjenih reakcija dok uzimate neki lek i prijavite ih .
  Pratite savete svog lekara i uvek mu se obratite za svaku sumnju na neželjenu reakciju.  .

  Uzimate neki lek… ali se ne osećate baš dobro?
  To može da bude neželjena reakcija na lek.


  Uvek pročitajte uputstvo za lek pre nego što počnete sa njegovom primenom i prijavite nam neželjene reakcije koje primetite.  .

  Obratite pažnju na pojavu neželjenih reakcija kod svojih pacijenata.

  Prijavite ih! Svaka prijava je važna!


  Preuzmite informacije o ALIMS #MedSafetyWeek 2020

  Prošlogodišnju kampanju #MedSafetyWeek 2019 možete da pogledate ovde.  Važnost prijavljivanja neželjenih reakcija ne prestaje po završetku ove nedelje.

  Svaka prijava je važna! Prijavite neželjene reakcije!
Trenutno nema novih informacija
 • Pismo zdravstvenim radnicima o fluorohinolonima za sistemsku i inhalacionu primenu i povećanom riziku od regurgitacije srčanih zalistaka
  06.11.2020.

  Nosioci dozvola za lekove koji sadrže fluorohinolone: ciprofloksacin, levofloksacin, ofloksacin, moksifloksacin i norfloksacin, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o fluorohinolonima za sistemsku i inhalacionu primenu i povećanom riziku od regurgitacije srčanih zalistaka.

  Sažetak

  • Fluorohinoloni za sistemsku i inhalacionu primenu mogu povećati rizik za nastanak regurgitacije srčanih zalistaka.
  • Predisponirajuća stanja za nastanak i razvoj regurgitacije srčanih zalistaka uključuju urođene ili već postojeće bolesti srčanih zalistaka, poremećaje vezivnog tkiva (kao što su Marfan-ov sindrom ili Ehlers-Danlos-ov sindrom), Turner-ov sindrom, Behçet-ovu bolest, hipertenziju, reumatoidni artritis i infektivni endokarditis.
  • Kod pacijenata kod kojih postoji rizik za nastanak regurgitacije srčanog zaliska, fluorohinolone treba koristiti tek nakon pažljive procene koristi i rizika, kao i razmatranja drugih terapijskih opcija.
  • Pacijente treba uputiti da zatraže hitnu medicinsku pomoć u slučaju akutne dispneje, nove pojave palpitacija srca ili razvoja edema abdomena ili donjih ekstremiteta.

  Pismo zdravstvenim radnicima možete da pogledate ovde .

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .

 • Nedelja posvećena prijavljivanju neželjenih reakcija na lekove 2-8. novembar 2020.
  02.11.2020.


  Dobrodošli!


  Svaka prijava je važna!

  Poziv zdravstvenim radnicima i pacijentima da prijavljuju neželjene reakcije na lekove.

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i ove godine, u nedelji 2-8. novembra 2020, sprovodi kampanju pod nazivom #MedSafetyWeek u cilju podizanja svesti o značaju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove.
  ALIMS zajedno sa nacionalnim regulatornim telima za lekove iz 75 zemalja širom sveta učestvuje u petoj godišnjoj internacionalnoj kampanji #MedSafetyWeek, koju vodi „Uppsala Monitoring Centre“ (UMC), kolaborativni centar Svetske zdravstvene organizacije (WHO) za međunarodno praćenje lekova. Kampanju #MedSafetyWeek ALIMS u Srbiji sprovodi u saradnji sa Lekarskom komorom Srbije (LKS), Farmaceutskom komorom Srbije (FKS), Savezom farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), Nacionalnom organizacijom za retke bolesti Srbije (NORBS) i Nacionalnom asocijacijom studenata farmacije Srbije (NAPSer).


  Tema ovogodišnje kampanje je: Svaka prijava je važna i može da pomogne da lekovi budu bezbedniji za sve. Pacijenti, roditelji, staratelji, kao i zdravstveni radnici i njihove organizacije, pozivaju se da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove.


  Lekovi su bezbedni i efikasni, ali neželjene reakcije na lekove (poznate i kao neželjena dejstva, neželjeni efekti ili nuspojave) mogu se dogoditi. Teško je predvideti kod koga će se javiti neželjene reakcije, zato je neophodno da svi potencijalni rizici, kao i način kako se lek primenjuje, budu razumljivi i iskomunicirani.


  Prijavljivanje pomaže u otkrivanju novih neželjenih reakcija i drugih bezbednosnih saznanja, kao i u dobijanju dodatnih informacija o poznatim efektima lekova. Prijavljivanjem pomažete da lekovi budu bezbedniji za sve, kao i ALIMS-u u zaštiti javnog zdravlja putem efikasnijeg regulisanja lekova.  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) odgovorna je za zaštitu i poboljšanje zdravlja miliona ljudi svakodnevno kroz efikasno regulisanje svih lekova i medicinskih sredstava u Republici Srbiji, obezbeđujući njihov kvalitet, efikasnost i prihvatljivu bezbednost. Rad ALIMS-a je potkrepljen robusnim i na dokazima zasnovanim odlukama kako bi se osiguralo da korist primene lekova prevazilazi potencijalne rizike.
  ALIMS naglašava :

  Bezbednost pacijenata je uvek naš najvažniji prioritet. Prijavljivanjem neželjenih reakcija otkrivene su mnoge bezbednosne informacije o lekovima za koje se ranije nije znalo.


  Nadamo se da će ova kampanja ohrabriti svakog da prijavi sumnje na neželjene reakcije. Svaka prijava je važna i doprinosi poboljšanju bezbednosti lekova za sve pacijente.  ALIMS poziva:

  Zdravstveni radnici (lekari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre i tehničari) i pacijenti (ili njihovi roditelji/staratelji), prijavite neželjene reakcije . Tako doprinosite praćenju i očuvanju bezbedne primene lekova i zaštiti zdravlja svih nas.  U nastavku pogledajte ovogodišnje #MedSafetyWeek materijale i poruke.  .

  Obratite pažnju na javljanje neželjenih reakcija dok uzimate neki lek i prijavite ih .
  Pratite savete svog lekara i uvek mu se obratite za svaku sumnju na neželjenu reakciju.  .

  Uzimate neki lek… ali se ne osećate baš dobro?
  To može da bude neželjena reakcija na lek.


  Uvek pročitajte uputstvo za lek pre nego što počnete sa njegovom primenom i prijavite nam neželjene reakcije koje primetite.  .

  Obratite pažnju na pojavu neželjenih reakcija kod svojih pacijenata.

  Prijavite ih! Svaka prijava je važna!


  Preuzmite informacije o ALIMS #MedSafetyWeek 2020

  Prošlogodišnju kampanju #MedSafetyWeek 2019 možete da pogledate ovde.  Važnost prijavljivanja neželjenih reakcija ne prestaje po završetku ove nedelje.

  Svaka prijava je važna! Prijavite neželjene reakcije!
Prikaži još obaveštenja