Informacije – zdravstveni radnici

 • Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih grešaka zbog uvođenja novog farmaceutskog oblika leka Lynparza
  04.03.2021.

  Nosilac dozvole za lek Lynparza u Republici Srbiji, Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od medikacijskih grešaka zbog uvođenja novog farmaceutskog oblika leka Lynparza.

  Sažetak

  • Lynparza (olaparib) u obliku film tableta je dobio dozvolu za stavljanje leka u promet od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije dana 14.01.2020. godine.
  • Lynparza kapsule i tablete se ne smeju međusobno zamenjivati na osnovu sadržaja aktivne supstance izražene u miligramima, zbog razlika u doziranju i biološkoj raspoloživosti između formulacija.
  • Kako bi se izbegle medikacijske greške, neophodno je da lekari naznače farmaceutski oblik i dozu leka Lynparza na svakom lekarskom receptu, a da farmaceuti osiguraju izdavanje ispravnog farmaceutskog oblika i doze pacijentima.
  • Dajte uputstva pacijentima o ispravnoj dozi leka (kapsula ili tableta) koju treba da uzimaju. Svakom pacijentu koji se prebacuje s kapsula na tablete (ili obrnuto), objasnite da su doziranja u miligramima različita za ova dva farmaceutska oblika.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .

 • Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije za lek Esmya (ulipristal-acetat) u terapiji fibroida materice zbog rizika od teškog oštećenja jetre
  05.02.2021.

  Nosilac dozvole za lek Esmya u Republici Srbiji, Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije ulipristal-acetata jačine 5 mg u terapiji fibroida materice zbog rizika od teškog oštećenja jetre.

  Sažetak

  • Slučajevi ozbiljnog oštećenja jetre (uključujući one kod kojih je bila potrebna transplantacija jetre) zabeleženi su kod primene ulipristal-acetata jačine 5 mg u lečenju umerenih do teških simptoma fibroida materice.
  • Primena ulipristal-acetata jačine 5 mg može se razmotriti samo za intermitentno lečenje umerenih do teških simptoma fibroida materice kod žena koje nisu u menopauzi, kada embolizacija fibroida materice ili hirurška intervencija nisu adekvatni ili nisu bili uspešni.
  • Neophodno je da lekari razgovaraju sa pacijentkinjama o rizicima i koristima dostupnih terapijskih alternativa, kako bi pacijentkinje na osnovu pruženih informacija mogle da donesu odluku.
  • Rizike primene ulipristal-acetata jačine 5 mg treba u potpunosti objasniti pacijentkinjama, posebno rizik od oštećenja jetre, koji u retkim slučajevima može dovesti do transplantacije jetre.
  • Pacijentkinje treba informisati o mogućim znacima i simptomima oštećenja jetre, kao i o tome da u slučaju pojave takvih simptoma moraju da prekinu terapiju i odmah kontaktiraju svog lekara.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .

Prikaži još obaveštenja
 • Drugo obaveštenje – Potvrđeni eminentni predavači i panelisti na 16. međunarodnom ALIMS simpozijumu
  27.11.2020.

  Poštovane koleginice i kolege,
  u trenutku kada naša zemlja doživljava najteže trenutke od početka pandemije koronavirusa, takođe se i javlja nada da ćemo prevazići sve užasne statistike i učiniti onaj najvažniji korak kako bismo zaštitili pa i spasili prave ljude čiji životi stoje iza tih brojki. Udruženi napori svetskih istraživača, naučnih centara i farmaceutske industrije nam daju nadu da je vakcina protiv SARS-CoV-2 virusa nadohvat ruke. Ali, naročito sada ne smemo da se ni na trenutak opustimo, već pak upotrebimo sva naša znanja i veštine kako bismo pomogli sugrađanima i na pravi način iskomunicirali važnost imunizacije, ali i svih ostalih aspekata zdravstvene nege koji se odnose na lekove i medicinska sredstva.

  Kako ćemo to učiniti? Tako što sami sebi i međusobno, u okviru nše struke i esnafa, možemo da razjasnimo sva pitanja funkcionisanja i održivosti sistema razvoja, proizvodnje, registracije i praćenja primene lekova i medicinskih sredstava u ovim okolnostima, kako vezano za lekove i vakcine, tako i za medicinska sredstva koji se koriste u prevenciji i protiv COVID-19, ali i sve ostale medicinske proizvode za sve druge indikacije i stanja. Upravo to su i glavne teme ovogodišnjeg 16. po redu ALIMS simpozijuma “Pobediti COVID-19: iskustva, realnost, mogućnosti”, koji se održava onlajn 09-10. decembra 2020. godine i na koji vas ponovo pozivamo. Od strateških pitanja bitnih za sve građane Srbije, regiona i sveta, do najkonkretnijih saveta i novina koji će omogućiti efikasniji rad klijenata sa ALIMS, simpozijum će pokriti dijapazon tema i pristupa komplementirajući teoriju i praksu na skladan način.

  Dopunu najave čine imena istaknutih predavača i panelista koji će učiniti ovaj skup najvažnijim događajem za farmaindustriju i regulatore u regionu cele ove godine. Preuzmite u celosti DRUGO OBAVEŠTENjE OVDE .

 • Pismo zdravstvenim radnicima o fluorohinolonima za sistemsku i inhalacionu primenu i povećanom riziku od regurgitacije srčanih zalistaka
  06.11.2020.

  Nosioci dozvola za lekove koji sadrže fluorohinolone: ciprofloksacin, levofloksacin, ofloksacin, moksifloksacin i norfloksacin, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o fluorohinolonima za sistemsku i inhalacionu primenu i povećanom riziku od regurgitacije srčanih zalistaka.

  Sažetak

  • Fluorohinoloni za sistemsku i inhalacionu primenu mogu povećati rizik za nastanak regurgitacije srčanih zalistaka.
  • Predisponirajuća stanja za nastanak i razvoj regurgitacije srčanih zalistaka uključuju urođene ili već postojeće bolesti srčanih zalistaka, poremećaje vezivnog tkiva (kao što su Marfan-ov sindrom ili Ehlers-Danlos-ov sindrom), Turner-ov sindrom, Behçet-ovu bolest, hipertenziju, reumatoidni artritis i infektivni endokarditis.
  • Kod pacijenata kod kojih postoji rizik za nastanak regurgitacije srčanog zaliska, fluorohinolone treba koristiti tek nakon pažljive procene koristi i rizika, kao i razmatranja drugih terapijskih opcija.
  • Pacijente treba uputiti da zatraže hitnu medicinsku pomoć u slučaju akutne dispneje, nove pojave palpitacija srca ili razvoja edema abdomena ili donjih ekstremiteta.

  Pismo zdravstvenim radnicima možete da pogledate ovde .

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .

Trenutno nema novih informacija
 • Drugo obaveštenje – Potvrđeni eminentni predavači i panelisti na 16. međunarodnom ALIMS simpozijumu
  27.11.2020.

  Poštovane koleginice i kolege,
  u trenutku kada naša zemlja doživljava najteže trenutke od početka pandemije koronavirusa, takođe se i javlja nada da ćemo prevazići sve užasne statistike i učiniti onaj najvažniji korak kako bismo zaštitili pa i spasili prave ljude čiji životi stoje iza tih brojki. Udruženi napori svetskih istraživača, naučnih centara i farmaceutske industrije nam daju nadu da je vakcina protiv SARS-CoV-2 virusa nadohvat ruke. Ali, naročito sada ne smemo da se ni na trenutak opustimo, već pak upotrebimo sva naša znanja i veštine kako bismo pomogli sugrađanima i na pravi način iskomunicirali važnost imunizacije, ali i svih ostalih aspekata zdravstvene nege koji se odnose na lekove i medicinska sredstva.

  Kako ćemo to učiniti? Tako što sami sebi i međusobno, u okviru nše struke i esnafa, možemo da razjasnimo sva pitanja funkcionisanja i održivosti sistema razvoja, proizvodnje, registracije i praćenja primene lekova i medicinskih sredstava u ovim okolnostima, kako vezano za lekove i vakcine, tako i za medicinska sredstva koji se koriste u prevenciji i protiv COVID-19, ali i sve ostale medicinske proizvode za sve druge indikacije i stanja. Upravo to su i glavne teme ovogodišnjeg 16. po redu ALIMS simpozijuma “Pobediti COVID-19: iskustva, realnost, mogućnosti”, koji se održava onlajn 09-10. decembra 2020. godine i na koji vas ponovo pozivamo. Od strateških pitanja bitnih za sve građane Srbije, regiona i sveta, do najkonkretnijih saveta i novina koji će omogućiti efikasniji rad klijenata sa ALIMS, simpozijum će pokriti dijapazon tema i pristupa komplementirajući teoriju i praksu na skladan način.

  Dopunu najave čine imena istaknutih predavača i panelista koji će učiniti ovaj skup najvažnijim događajem za farmaindustriju i regulatore u regionu cele ove godine. Preuzmite u celosti DRUGO OBAVEŠTENjE OVDE .

 • Pismo zdravstvenim radnicima o fluorohinolonima za sistemsku i inhalacionu primenu i povećanom riziku od regurgitacije srčanih zalistaka
  06.11.2020.

  Nosioci dozvola za lekove koji sadrže fluorohinolone: ciprofloksacin, levofloksacin, ofloksacin, moksifloksacin i norfloksacin, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o fluorohinolonima za sistemsku i inhalacionu primenu i povećanom riziku od regurgitacije srčanih zalistaka.

  Sažetak

  • Fluorohinoloni za sistemsku i inhalacionu primenu mogu povećati rizik za nastanak regurgitacije srčanih zalistaka.
  • Predisponirajuća stanja za nastanak i razvoj regurgitacije srčanih zalistaka uključuju urođene ili već postojeće bolesti srčanih zalistaka, poremećaje vezivnog tkiva (kao što su Marfan-ov sindrom ili Ehlers-Danlos-ov sindrom), Turner-ov sindrom, Behçet-ovu bolest, hipertenziju, reumatoidni artritis i infektivni endokarditis.
  • Kod pacijenata kod kojih postoji rizik za nastanak regurgitacije srčanog zaliska, fluorohinolone treba koristiti tek nakon pažljive procene koristi i rizika, kao i razmatranja drugih terapijskih opcija.
  • Pacijente treba uputiti da zatraže hitnu medicinsku pomoć u slučaju akutne dispneje, nove pojave palpitacija srca ili razvoja edema abdomena ili donjih ekstremiteta.

  Pismo zdravstvenim radnicima možete da pogledate ovde .

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .

Prikaži još obaveštenja