Informacije – nosioci dozvola

Prikaži još obaveštenja
 • VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA NOSIOCE DOZVOLE ZA VETERINARSKI LEK U ODNOSU NA PROPISANE USLOVE ZA ODGOVORNO LICE ZA FARMAKOVIGILANCU, KAO I ODGOVORNO LICE ZA DOKUMENTACIJU U POSTUPKU DOBIJANjA DOZVOLE ZA LEK
  29.10.2021.

  Ministrstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu je dopisom broj 110-00-138/2021-05 od 22.10.2021. godine dala tumačenje člana 27. stav 3. Zakona o lekovima i
  medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 105/2017-dr.zakon i 113/2017-dr.zakon) u odnosu na fakultetsko obrazovanje odgovornog lica za farmakovigilancu, kao i odgovornog lica za dokumentaciju u postupku dobijanja dozvole za lek, njene izmene, dopune i obnove za vetrinarski lek, prema kome navedena lica moraju imati isključivo završen fakultet veterinarske medicine.

  Tumačenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za veterinu Agencija će primenjivati na sve zahteve koji su u postupku razmatranja pred Agencijom počev
  od 29.10.2021. godine.

  Nosioci dozvole za lek za koji je Agencija već izdala dozvolu za stavljanje leka u promet, a koji nisu usaglašeni sa navedenim tumačenjem ministarstva u odnosu na odgovorna lica, uskladiće svoje poslovanje u konsultaciji sa nadležnim ministarstvom i o tome obavestiti Agenciju.

 • 16. tradicionalni ALIMS simpozijum
  23.07.2021.

  Poštovane i drage koleginice i kolege, potvrđeni učesnici ali i potencijalni učesnici simpozijuma,

  Sa ponosom najavljujemo da će se 16. tradicionalni ALIMS simpozijum koji je inicijalno bio predviđen da se održi u onlajn formatu 9-10. decembra 2020, da bi bio odložen za 2021. godinu održati 26-27. novembra 2021. godine u onlajn formatu, sa emitovanjem programa iz Hotela Mona u Beogradu.

  Izazovi teške i dugotrajne borbe protiv pandemije COVID-19 su ostavili mnoge tragove, pa i trajne posledice, i ovom prilikom iskazujemo saosećanje i podršku svima vama koji ste u porodicama ili među prijateljima pretrpeli teške i nenadoknadive gubitke.

  Sa druge strane, upravo naš zajednički farmaceutskih sektor – kako regulatora tako i industrije, je bio i ostaće ključ pobede nad ovom opakom bolešću. Samo zahvaljujući neumornom zalaganju svih aktera zdravstvenog sistema, a u poslednje vreme sa posebnim fokusom na nabavke vakcina, smo mogli da se konačno suprostavimo nevidljivom neprijatelju – SARS-CoV-2 virusu, i počnemo da odnosimo pobede u ratu u kojem smo dotad samo gubili. Zato je više nego ikad primereno da iz nove, perspektive iskustva i odličnih rezultata, govorimo o onome što je bila i inicijalna tema simpozijuma – “Pobediti COVID-19: iskustva, realnost, mogućnosti”.

  Uz promišljene izmene u inicijalno predviđenom programu, i maksimalnu podršku i posvećenost kako zaposlenih ALIMS angažovanih na ovom projektu, tako i dugogodišnjih partnera – koorganizatora skupa – Privredne komore Srbije, i udruženja Inovia i Genezis, uvereni smo da nas očekuje svetkovina znanja i nesebično podeljenog iskustva, a pre svega praktično primenljiva edukacija na teme koje su od poslovne ali čak i životne važnosti za sve nas.

  Očekujte kako eminentne predavače iz zemlje i partnerskih agencija ALIMS ali i odgovore na pitanja koja postavljate svakoga dana – kako je to bilo i svih prethodnih simpozijuma. Ipak, obzirom na odlaganje i propuštenu godinu, učinićemo sve da ovaj konkretno učinimo posebnim, i dostojnim proteklog perioda, perioda koji je bez sumnje bio najveći profesionalni izazov za sve nas – i koji stoga zaslužuje da se strateški gledano rekapitulira i analizira, kako bismo iz svega toga izvukli mukom zarađene pouke i bili spremni za sve što budućnost može baciti na nas.

  Konačno, iako je planiran kao pre svega onlajn skup, ostavljamo mogućnost da se 16. ALIMS simpozijum održi u hibridnom formatu, u smislu fizičkog prisustva određenog, ograničenog broja učesnika, i naravno potpuno poštovanje epidemioloških mera koje budu na snazi u tom trenutku. Ponovo naglašavamo da sve plaćene kotizacije ostaju validne a ukoliko se omogući i dolazak na lice mesta, postojaće korekcija u ceni, ili u vidu doplate ili nove cene kotizacije, što će sve blagovremeno biti oglašeno na internet stranici ALIMS i samog simpozijuma.

  Verujemo i nadamo se da ćemo na ovom, našem simpozijumu, kao i tokom najtežih dana pandemije pokazati zajedništvo, slogu, udruženost snaga državnog i privatnog sektora, a sve u cilju slanja jasne i glasne poruke – pobede nad COVID-19!

Prikaži još obaveštenja
 • Uslovi i način priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti (Deklaracija o usaglašenosti) u postupcima koji se vode pred Agencijom – usklađivanje nacionalne regulative usled prelaska EU direktiva (MDD/AIMD) na EU regulativu (MDR)
  01.10.2021.

  Uslovi i način priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti (Deklaracija o usaglašenosti) u postupcima koji se vode pred Agencijom – usklađivanje nacionalne regulative usled prelaska EU direktiva (MDD/AIMD) na EU regulativu (MDR)

  Preuzmite ovde: OBAVEŠTENJE

 • 16. tradicionalni ALIMS simpozijum
  23.07.2021.

  Poštovane i drage koleginice i kolege, potvrđeni učesnici ali i potencijalni učesnici simpozijuma,

  Sa ponosom najavljujemo da će se 16. tradicionalni ALIMS simpozijum koji je inicijalno bio predviđen da se održi u onlajn formatu 9-10. decembra 2020, da bi bio odložen za 2021. godinu održati 26-27. novembra 2021. godine u onlajn formatu, sa emitovanjem programa iz Hotela Mona u Beogradu.

  Izazovi teške i dugotrajne borbe protiv pandemije COVID-19 su ostavili mnoge tragove, pa i trajne posledice, i ovom prilikom iskazujemo saosećanje i podršku svima vama koji ste u porodicama ili među prijateljima pretrpeli teške i nenadoknadive gubitke.

  Sa druge strane, upravo naš zajednički farmaceutskih sektor – kako regulatora tako i industrije, je bio i ostaće ključ pobede nad ovom opakom bolešću. Samo zahvaljujući neumornom zalaganju svih aktera zdravstvenog sistema, a u poslednje vreme sa posebnim fokusom na nabavke vakcina, smo mogli da se konačno suprostavimo nevidljivom neprijatelju – SARS-CoV-2 virusu, i počnemo da odnosimo pobede u ratu u kojem smo dotad samo gubili. Zato je više nego ikad primereno da iz nove, perspektive iskustva i odličnih rezultata, govorimo o onome što je bila i inicijalna tema simpozijuma – “Pobediti COVID-19: iskustva, realnost, mogućnosti”.

  Uz promišljene izmene u inicijalno predviđenom programu, i maksimalnu podršku i posvećenost kako zaposlenih ALIMS angažovanih na ovom projektu, tako i dugogodišnjih partnera – koorganizatora skupa – Privredne komore Srbije, i udruženja Inovia i Genezis, uvereni smo da nas očekuje svetkovina znanja i nesebično podeljenog iskustva, a pre svega praktično primenljiva edukacija na teme koje su od poslovne ali čak i životne važnosti za sve nas.

  Očekujte kako eminentne predavače iz zemlje i partnerskih agencija ALIMS ali i odgovore na pitanja koja postavljate svakoga dana – kako je to bilo i svih prethodnih simpozijuma. Ipak, obzirom na odlaganje i propuštenu godinu, učinićemo sve da ovaj konkretno učinimo posebnim, i dostojnim proteklog perioda, perioda koji je bez sumnje bio najveći profesionalni izazov za sve nas – i koji stoga zaslužuje da se strateški gledano rekapitulira i analizira, kako bismo iz svega toga izvukli mukom zarađene pouke i bili spremni za sve što budućnost može baciti na nas.

  Konačno, iako je planiran kao pre svega onlajn skup, ostavljamo mogućnost da se 16. ALIMS simpozijum održi u hibridnom formatu, u smislu fizičkog prisustva određenog, ograničenog broja učesnika, i naravno potpuno poštovanje epidemioloških mera koje budu na snazi u tom trenutku. Ponovo naglašavamo da sve plaćene kotizacije ostaju validne a ukoliko se omogući i dolazak na lice mesta, postojaće korekcija u ceni, ili u vidu doplate ili nove cene kotizacije, što će sve blagovremeno biti oglašeno na internet stranici ALIMS i samog simpozijuma.

  Verujemo i nadamo se da ćemo na ovom, našem simpozijumu, kao i tokom najtežih dana pandemije pokazati zajedništvo, slogu, udruženost snaga državnog i privatnog sektora, a sve u cilju slanja jasne i glasne poruke – pobede nad COVID-19!

Prikaži još obaveštenja